четвртак, 07 јун 2018

Календар уписа у средње школе 2018/2019

Оцените садржај
(0 Гласови)
 • до 15.05.2018.
  Унос општих података и оцена 6. и 7. разреда
 • 11.05 – 14.05.2018. (од 9 до 14 часова)
  Пријављивање ученика за полагање пријемног испита
 • 11. и 14.05.2018. (од 9 до 14 часова)
  Пријављивање ванредних ученика старијих од 17 година за полагање пријемног испита
 • 26.05.2018. (од 10 часова)
  Полагање пријемног испита у средњим школама у којима се део наставе остварује на страном језику
 • 01. 06 – 03.06.2018. (од 10 часова)
  Пријемни испити у музичким школама
 • 03.06 – 05.06.2018. (од 10 часова)
  Пријемни испити у балетским школама
 • 01.06 – 03.06.2018. (од 9 до 12 часова и од 14 до 17 часова)
  Пријемни испити у уметничким школама ликовне области
 • 02.06.2018. (од 10 до 12 часова)
  Пријемни испити у Математичкој гимназији и математичким одељењима
 • 03.06.2018. (од 10 до 12 часова – испит из математике; од 14 до 16 часова испит из физике)
  Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији (математика)
 • 02. и 03.06.2018. (од 10 до 12 часова)
  Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима
 • 02. и 03.06.2018. (од 9 до 14 часова)
  Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији
 • 28.05 – 08.06.2018.
  Пријављивање у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу
 • 06.06.2018. (до 8 часова)
  Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику и одељењима за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику
 • 07.06.2018. (до 8 часова)
  Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама
 • 07.06.2018. (од 8 до 16 часова)
  Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита
 • 08.06.2018. (до 12 часова)
  Коначни резултати пријемних испита
 • 18.06.2018. (од 9 до 11 часова)
  Завршни испит – тест из српског (матерњег) језика
 • 19.06.2018. (од 9 до 11 часова)
  Завршни испит – тест из математике
 • 20.06.2018. (од 9 до 11 часова)
  Завршни испит – комбиновани тест
 • 22.06.2018. (до 8 часова)
  Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе
 • 23.06.2018. (од 8 до 16 часова)
  Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама
 • 25.06.2018. (од 8 до 16 часова)
  Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписним комисијама
 • 28.06.2018. (до 8 часова)
  Објављивање коначних резултата завршног испита
 • 29.06.2018. (до 16 часова)
  Упис у музичке и балетске школе
 • 29. и 30.06.2018. (од 8 до 15 часова)
  Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података
 • 04.07.2018. (од 8 часова)
  Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
 • 04.07.2018. (од 8 до 15 часова)
  Пријем жалби на изражене жеље и уношење исправки
 • 05.07.2018. (до 12 часова)
  Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном и техничком сајту
 • 08.07.2018. (од 8 часова)
  Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама
 • 11.07.2018. (до 20 часова)
  Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу
 • 09. и 10.07.2018.
  Упис ученика у средње школе – први уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
 • 09.07.2018. (од 8 до 15 часова)
  Предаја попуњене листе жеља са одабраним школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг
 • 11.07.2018. (до 8 часова)
  Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга
 • 11.07.2018. (до 8 часова)
  Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу
 • 12.07.2018. (од 8 до 15 часова)
  Упис ученика у средње школе – други уписни круг (осим за упис у музичке и балетске школе)
Прочитано 1372 пута