недеља, 29 новембар 2020

Ревидирани распоред писмених задатака и контролних вежби

Оцените садржај
(0 Гласови)

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

СЕПТЕМБАР

Писмени задатак

Контролни задатак 

Контролни задатак

I(1)

 

 

 

II(2)

 

 

 

III(3)

 

 

 

IV(4)

 

 

 

V(5)   Математика  8.р. Хемија 8.р.

ОКТОБАР  

Писмени задатак  

Контролни задатак   

Контролни задатак

I(6)

Српски језик 5.,8.р.

Математика 5.и 6.р.

Физика 6., 7., 8.р.

II(7)

 

Математика 7.р.

Француски језик 6.р.

III(8)

Математика 8.р.
Српски језик 6.,7.р.

Француски језик 5.и8.р.

 

IV(9) Математика 5.и 6.р. Српски језик 5.р.
Француски језик 7.р.
Хемија 7., 8.р.

НОВЕМБАР 

Писмени задатак 

Контролни задатак  

Контролни задатак

I(10)

 

Француски језик 6.,7.р.

Физика 6., 8.р.

II(11)

Математика 7.р.

Српски језик 7. и 8.р.

 

III(12)

Француски језик 6.р.

Хемија 8.р.

Физика 7.р.

IV(13) Енглески језик 5.,6.,7., 8.р. Математика  8.р.  

ДЕЦЕМБАР

Писмени задатак  

Контролни задатак   

Контролни задатак

I(14)

Српски језик 6.и 8.разред

 

 

II(15)

Српски језик 5.разред

 

 

III(16)

Српски језик 7.разред

 

 

IV(17)

 

 

 

V(18)      

Прочитано 159 пута