Print this page

Колектив

Ево имена људи који су задужени да брину на све могуће начине о Вашој и нашој деци док су у школи. Трудимо се најбоље што можемо!

  • Мирјана Слобода, директор школе
  • Невена Лимић, психолог школе
  • Вера Лазовић, секретар школе
  • Рената Милошевић, рачунополагач
  • Рада Јеловац, благајник
Наставник Звање

ДУШАНКА АЈТИЋ

проф.српског језика

ДАЈАНА ДАШИЋ

проф.српског језика

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЋ

проф.српског језика

МАЈА МАРЈАНОВИЋ-СМИЉАНИЋ

проф.француског језика

МАЈА ГРОЧИЋ

проф.француског језика

ЂОРЂЕ МАКСИМОВИЋ

професор историје

ИВАНА МИЛИЋ

професор географије

АЛЕКСАНДРА КУЗМАНОВИЋ

проф. енглеског језика

ИВАНА МИТРОВИЋ

проф. енглеског језика

ВЕРОСЛАВА ЋОР-ИЛИЋ

проф. енглеског језика

ЗОРИЦА ВУКОВИЋ

проф.разредне наставе

ГОРАН МИНИЋ

професор математике

ЈАСНА БОЈЧИЋ

професор математике

МИЛИЦА ГЛАДОВИЋ

професор математике

ЈЕЛЕНА КОВАЧЕВИЋ

проф.музичке културе

ЈОВАН ГЛИГОРИЈЕВИЋ

проф.ликовног васпитања

ДРАГАНА ПИВАШ

професор физике

ГОРДАНА ГАЧИЋ

професор биологије

СНЕЖАНА СКЕНДЕРИЈА-БУЛИЋ

професор биологије

БИЉАНА БУТОРОВИЋ

професор хемије

МИЛОШ ЈЕЧМЕНИЦА

професор ТиО

СВЕТЛАНА РАДОВИЋ

проф.физичког васпитања

МАРИНКО РАИЧЕВИЋ

проф.физичког васпитања

ЗОРИЦА ВУКОВИЋ

проф.разредне наставе

ГОРАН МАРКОВИЋ

проф.разредне наставе

БИЉАНА СТАНИСАВЉЕВИЋ

проф.разредне наставе

АНА СТОЈАНОВИЋ

проф.разредне наставе

АЛЕКСАНДРА ЈАКОВЉЕВИЋ

проф.разредне наставе

ВЛАДИМИР ИЛИЋ

проф.разредне наставе

ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

проф.разредне наставе

ДРАГАНА МИХАЈЛОВИЋ

проф.разредне наставе

БРАНИСЛАВ СТРИКА

проф.разредне наставе

ТАМАРА МИХАЈЛОВИЋ

проф.разредне наставе

ЈЕЛЕНА ГЛУВИЋ

проф.разредне наставе

ЛАЗАР МАРКОВИЋ

проф.разредне наставе

ВЕСНА ПАУНОВИЋ

проф.разредне наставе

ЗОРИЦА ИВЕГЕШ МИЛОСАВЉЕВИЋ

проф.разредне наставе

СВЕТЛАНА САВИЋ

проф.разредне наставе

АНА МИЛАНОВИЋ

проф.разредне наставе

МАРИНКО ДАМЊАНОВИЋ

наставник разредне наставе

СВЕТЛАНА МИХАЈЛОВИЋ

васпитач у предшколског групи