Настава
Предмет Име наставника Биологија Гачић Гордана Географија Милић Ивана Музичка култура Јојић…
Наставник Звање Зорица Вуковић проф.разредне наставе Горан Mарковић проф.разредне наставе Биљана Станисављевић…
Обавезни изборни предмети: Грађанско васпитање / Верска настава Списак обавезних предмета за…