Super User

Super User

понедељак, 07 мај 2012

Развојни план

Пројекти

Школско развојно планирање и пројекти

Школске 2007/2008. оформљен је Школски развојни тим за израду другог по реду Школског развојног плана:

Ми не чекамо Ми нудимо очекивано!

Четворогодишњи Школски развојни план реализоваће се од школске 2008/09. до школске 2012/2013.

Почетком марта 2005. године започет је пројекат: ''Свет и ми &ндасх; два града један мост'', који подрзумева културно просветну сарадњу са школом из Чешке Републике. У оквиру овог пројекта, имали смо по 4 узајамне седмодневне посете, ученика и наставнмика школе из града Хомутова и наше основне школе.

Та ће се сарадња и даље наставити и ове године.

Настављамо са реализацијом дугорочног пројекта ''Школа без насиља''.

Исто тако наставиће се са дорадом пројекта: Представљање Србије и туристички водич и проспекти.

Развојни циљеви

 • Унапређивање образовно-васпитног процеса путем тематског, интегралног, -(интер)дисциплинарног планирања
 • Унапређивање наставе енглеског језика путем увођења факултативних програма - вишег нивоа знања
 • Подстицање и развијање психосоцијалног амбијента у одељењу за добру комуникацију и здраве међуљудске односе кроз креативно самоостварење у драмско&ндасх;сценском изразу &ндасх;"позоришту сенки"
 • Примена савремене технологије у настави путем специјализованих кабинета и мултимедијалних учионица

Настава и учење

 • Промене у начину планирања и програмирања
 • Осмишљавање васпитно-образовних циљева и исхода непосредног рада са ученицима
 • Промене у положају ученика у наставном процесу

Ваннаставне активности

 • Промене у садржају, а пре свега у организацији ваннаставних активност

Усавршавање наставника

 • Оспособљавање наставника за прихватање и остваривање промена у настави и учењу
 • Обука наставника за примену интерактивне табле и остале савремене образовне технологије
 • Формирање базе успешних прилога из праксе наставника школе
 • Набавка стручне литературе

Унутрашњи и спољашњи односи

 • Развијање партнерских односа ученик-наставник-родитељ-локална и шира друштвена средина
 • Побољшање свих видова стручне сарадње унутар колектива
 • Подршка медија

Услови рада

 • Опремање кабинета и две мултимедијалне учионице
 • Адаптација школског простора, унутрашње и спољашње уређење школе
 • Обезбеђивање финансијске подршке за успешну реализацију Школског развојног план
понедељак, 07 мај 2012

Кућни ред

Од првог априла почињу тестирање и упис у I разред основне школе и трају до краја школске године. Школске 2011/2012. године обавезна су да пођу у школу деца рођена од 1.3.2005. до 28.2.2006, а деца рођена од 1.3.2006. до 31.8.2006. имају право да се тестирају за тзв. превремени полазак у школу.

Полазак у први разред основне школе велики је корак за ваше дете, али и за вас, па није на одмет да што раније почнете с припремом како би на јесен први дани у новом окружењу прошли са што мање стреса и проблема. Дакле, сваки дан посветите мало времена својем школарцу и кроз игру и разговор обавите све припреме.

Ученици наше школе већ годинама учествују у различитим еколошким програмима. Добитници смо Београдског џивџана као најуређенија школа; Због високе еколошке свести наши ђаци су са 2 наставника бесплатно боравили на Тари.

22. маја 2012. године у нашој школи реализоваће се пројекат Жогарија. Жогарија представља спортско дружење и забаву младих. Примарни циљ манифестације је развијање пријатељства међу младима.

понедељак, 19 децембар 2011

Дечји Новогодишњи вашар

И oвe шкoлскe гoдинe OШ Скaдaрлиja учeствoвaла јe нa Дeчjeм нoвoгoдишњeм вaшaру кojи сe трaдициoнaлнo oдржaвa у Oпштини Стaри грaд.  Вaшaр трaje 2 дaнa, 22. и 23. дeцeмбрa oд 10ч дo 14ч.

понедељак, 19 децембар 2011

Народна традиција

Учитељица Биљана Станисављевић и њено одељење I-1 су за мање од 3 месеца спремили у оквиру предмета Народна традиција краћи приказ прославе славе код Срба. У представи је учествовало цело одељење, свих 27 ђака.

петак, 16 децембар 2011

ДЕЛФ

DELF је званична диплома Министарства просвете Француске. Она омогућава онима који уче француски језик да озваниче свој ниво знања и способности употребе језика.