Super User

Super User

понедељак, 07 мај 2012

Програм заштите ученика

У циљу заштите безбедности ученика Школа преузима следеће мере свакодневна сарадња са:

 • Државним органима и органима јединице локалне самоуправе- општине Стари град,
  • секретаријат за образовање града Београда,
  • МПС ,
  • Министарство саобраћаја и телекомуникација,
  • МУП,
  • Центар за социјални рад,
  • здраствена служба и сарадња са родитељима.
 • Видеонадзор који смо увели 2011. године
 • Дежурство наставника, ученика и помоћно-техничког особља
 • Осигурање ученика
 • Обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, удара грома и других елементарних непогода
 • Друге мере у циљу заштите безбедности ученика утврђене законом и општим актима школе
понедељак, 07 мај 2012

Школа на мапи

Налазимо се у самом центру града, испод Народног позоришта у Француској улици број 26. Најлакше се долази аутобусима 24,26,37 и 44.

Дођите да нас посетите, чекамо Вас!

понедељак, 07 мај 2012

Развојни план

Пројекти

Школско развојно планирање и пројекти

Школске 2007/2008. оформљен је Школски развојни тим за израду другог по реду Школског развојног плана:

Ми не чекамо Ми нудимо очекивано!

Четворогодишњи Школски развојни план реализоваће се од школске 2008/09. до школске 2012/2013.

Почетком марта 2005. године започет је пројекат: ''Свет и ми &ндасх; два града један мост'', који подрзумева културно просветну сарадњу са школом из Чешке Републике. У оквиру овог пројекта, имали смо по 4 узајамне седмодневне посете, ученика и наставнмика школе из града Хомутова и наше основне школе.

Та ће се сарадња и даље наставити и ове године.

Настављамо са реализацијом дугорочног пројекта ''Школа без насиља''.

Исто тако наставиће се са дорадом пројекта: Представљање Србије и туристички водич и проспекти.

Развојни циљеви

 • Унапређивање образовно-васпитног процеса путем тематског, интегралног, -(интер)дисциплинарног планирања
 • Унапређивање наставе енглеског језика путем увођења факултативних програма - вишег нивоа знања
 • Подстицање и развијање психосоцијалног амбијента у одељењу за добру комуникацију и здраве међуљудске односе кроз креативно самоостварење у драмско&ндасх;сценском изразу &ндасх;"позоришту сенки"
 • Примена савремене технологије у настави путем специјализованих кабинета и мултимедијалних учионица

Настава и учење

 • Промене у начину планирања и програмирања
 • Осмишљавање васпитно-образовних циљева и исхода непосредног рада са ученицима
 • Промене у положају ученика у наставном процесу

Ваннаставне активности

 • Промене у садржају, а пре свега у организацији ваннаставних активност

Усавршавање наставника

 • Оспособљавање наставника за прихватање и остваривање промена у настави и учењу
 • Обука наставника за примену интерактивне табле и остале савремене образовне технологије
 • Формирање базе успешних прилога из праксе наставника школе
 • Набавка стручне литературе

Унутрашњи и спољашњи односи

 • Развијање партнерских односа ученик-наставник-родитељ-локална и шира друштвена средина
 • Побољшање свих видова стручне сарадње унутар колектива
 • Подршка медија

Услови рада

 • Опремање кабинета и две мултимедијалне учионице
 • Адаптација школског простора, унутрашње и спољашње уређење школе
 • Обезбеђивање финансијске подршке за успешну реализацију Школског развојног план
понедељак, 07 мај 2012

Кућни ред

Од првог априла почињу тестирање и упис у I разред основне школе и трају до краја школске године. Школске 2011/2012. године обавезна су да пођу у школу деца рођена од 1.3.2005. до 28.2.2006, а деца рођена од 1.3.2006. до 31.8.2006. имају право да се тестирају за тзв. превремени полазак у школу.

Полазак у први разред основне школе велики је корак за ваше дете, али и за вас, па није на одмет да што раније почнете с припремом како би на јесен први дани у новом окружењу прошли са што мање стреса и проблема. Дакле, сваки дан посветите мало времена својем школарцу и кроз игру и разговор обавите све припреме.

Ученици наше школе већ годинама учествују у различитим еколошким програмима. Добитници смо Београдског џивџана као најуређенија школа; Због високе еколошке свести наши ђаци су са 2 наставника бесплатно боравили на Тари.

22. маја 2012. године у нашој школи реализоваће се пројекат Жогарија. Жогарија представља спортско дружење и забаву младих. Примарни циљ манифестације је развијање пријатељства међу младима.

понедељак, 19 децембар 2011

Дечји Новогодишњи вашар

И oвe шкoлскe гoдинe OШ Скaдaрлиja учeствoвaла јe нa Дeчjeм нoвoгoдишњeм вaшaру кojи сe трaдициoнaлнo oдржaвa у Oпштини Стaри грaд.  Вaшaр трaje 2 дaнa, 22. и 23. дeцeмбрa oд 10ч дo 14ч.

понедељак, 19 децембар 2011

Народна традиција

Учитељица Биљана Станисављевић и њено одељење I-1 су за мање од 3 месеца спремили у оквиру предмета Народна традиција краћи приказ прославе славе код Срба. У представи је учествовало цело одељење, свих 27 ђака.