Super User

Super User

понедељак, 19 децембар 2011

Дечји Новогодишњи вашар

И oвe шкoлскe гoдинe OШ Скaдaрлиja учeствoвaла јe нa Дeчjeм нoвoгoдишњeм вaшaру кojи сe трaдициoнaлнo oдржaвa у Oпштини Стaри грaд.  Вaшaр трaje 2 дaнa, 22. и 23. дeцeмбрa oд 10ч дo 14ч.

понедељак, 19 децембар 2011

Народна традиција

Учитељица Биљана Станисављевић и њено одељење I-1 су за мање од 3 месеца спремили у оквиру предмета Народна традиција краћи приказ прославе славе код Срба. У представи је учествовало цело одељење, свих 27 ђака.

петак, 16 децембар 2011

ДЕЛФ

DELF је званична диплома Министарства просвете Француске. Она омогућава онима који уче француски језик да озваниче свој ниво знања и способности употребе језика.