Боравак

У школи ће у школској 2014/2015. години радити 6 васпитних група продуженог боравка и то по 2 хомогене групе ученика I и II разреда, и по 1 хомогена група III и IV разреда.

Хомогене групе ученика I и II разреда ће своје активности реализовати у поподневним часовима до 17.00 часова, а по потреби родитеља и дуже, а остале васпитне групе у супротној смени у односу на часове редовне наставе. У том времену ће учитељице, поред чувања деце, док не дођу родитељи по њих, организовати исхрану, одмор и израду домаћих задатака. Остале групе другог и трећег разреда радиће у супротној смени од наставе.

Главне активности у боравку су:

 1. самосталан стваралачки рад (секције)
 2. активности у слободно време
 3. самосталан рад (часови учења)

Самостални стваралачки рад се односи на секције и понуђене активности којима ученик може да се бави. То су:

Музичке активности:

 • увежбавање већ научених песама у настави
 • обрада нових песама по избору учитеља
 • израда дечијег инструментарија и свирање на њима
 • слушање музике
 • музичке игре
 • избор најбољег певача имитатора

Литерарне активности:

 • читање бајки по избору ученика
 • читање књига по избору ученика
 • разговори о књигама
 • препричавање (писмено, усмено) књига и дела
 • драматизација књижевног дела
 • самостално стваралачко изражавање (писање песама, прича...)
 • богаћење речника (разне језичке вежбе)
 • посета школској библиотеци, градској, позоришту, биоскопу

Драмска секција:

 • рад на драмским играма
 • анализа текста
 • рад на сцени
 • рад на костимима и маскама
 • глума
 • такмичења и поставке на школској позорници

Ликовне активности:

 • сређивање и улепшавање просторија
 • уређивање паноа
 • упознавање различитих ликовних области и њихових технка
 • организација изложби
 • ликовни конкурси

Спортске активности:

 • рекреативно забавне игре, турнири, такмичења
 • учитељ у складу са узрастом групе врши избор игара и свакодневно их обучава

Радионице:

 • психолошке (Учионица добре воље, Чувари осмеха)
 • едукативне (Игром до спознаје-еколошке (Чувајмо природу)

Погледајте радове наших ученика II разреда направљених у току I полугодишта ове школски године и уживајте!