Боравак

У школи ће у школској 2014/2015. години радити 6 васпитних група продуженог боравка и то по 2 хомогене групе ученика I и II разреда, и по 1 хомогена група III и IV разреда.

Хомогене групе ученика I и II разреда ће своје активности реализовати у поподневним часовима до 17.00 часова, а по потреби родитеља и дуже, а остале васпитне групе у супротној смени у односу на часове редовне наставе. У том времену ће учитељице, поред чувања деце, док не дођу родитељи по њих, организовати исхрану, одмор и израду домаћих задатака. Остале групе другог и трећег разреда радиће у супротној смени од наставе.

Главне активности у боравку су:

 1. самосталан стваралачки рад (секције)
 2. активности у слободно време
 3. самосталан рад (часови учења)

Самостални стваралачки рад се односи на секције и понуђене активности којима ученик може да се бави. То су:

Музичке активности:

 • увежбавање већ научених песама у настави
 • обрада нових песама по избору учитеља
 • израда дечијег инструментарија и свирање на њима
 • слушање музике
 • музичке игре
 • избор најбољег певача имитатора

Литерарне активности:

 • читање бајки по избору ученика
 • читање књига по избору ученика
 • разговори о књигама
 • препричавање (писмено, усмено) књига и дела
 • драматизација књижевног дела
 • самостално стваралачко изражавање (писање песама, прича...)
 • богаћење речника (разне језичке вежбе)
 • посета школској библиотеци, градској, позоришту, биоскопу

Драмска секција:

 • рад на драмским играма
 • анализа текста
 • рад на сцени
 • рад на костимима и маскама
 • глума
 • такмичења и поставке на школској позорници

Ликовне активности:

 • сређивање и улепшавање просторија
 • уређивање паноа
 • упознавање различитих ликовних области и њихових технка
 • организација изложби
 • ликовни конкурси

Спортске активности:

 • рекреативно забавне игре, турнири, такмичења
 • учитељ у складу са узрастом групе врши избор игара и свакодневно их обучава

Радионице:

 • психолошке (Учионица добре воље, Чувари осмеха)
 • едукативне (Игром до спознаје-еколошке (Чувајмо природу)

Погледајте радове наших ученика II разреда направљених у току I полугодишта ове школски године и уживајте!

ОДЛУКА ВЛАДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.

Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Министарство просвете, науке и технилошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима који омогућава организовано учење на даљину и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

 • емитовање посебно припремљених и адаптираних образовних садржаја за ученике основних школа на трећем програму РТС-а;
 • успостављање репозиторијума образовних видео-садржаја за ученике средњих школа на платформи РТС Планета;
 • успостављање националне платформи за онлајн учење Моја школа; -стављање на располагање сета алата за онлајн комуникацију ученика и наставника;
 • стварање услова за дигиталну солидарност – дељење ауторских наставних материјала међу практичарима.

У наредном периоду родитељи и ученици добиће упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак).

www.rasporednastave.gov.rs

Документа школе

Школски програм за први циклус образовања

Школски програм за други циклус образовања

Годишњи план рада школе за шк. 2019/20. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у шк. 2018/19. години

Извештај о раду директора у шк. 2018/19. години

Школски развојни план 2019/22.

Школски летописи

Школски ЛЕТОПИС 2020

Школски ЛЕТОПИС 2017

Школски ЛЕТОПИС 2016