• У ЦИЉУ ОДРЖАВАЊА ЛИЧНЕ ХИГИЈЕНЕ, КАО И ХИГИЈЕНЕ ПРОСТОРА, ПРЕ ИЗЛАСКА УЧЕНИКА НА ЧАС ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТВАРИ У СВЛАЧИОНИЦАМА МОРАЈУ БИТИ УРЕДНОСЛОЖЕНЕ: ( ОБЕШЕНА ГАРДЕРОБА, ШКОЛСКА ТОРБА НА КЛУПИ И ОБУЋА ИСПОД КЛУПЕ ).
  • НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ОБАВЕЗНА ЈЕ УРЕДНА СПОРТСКА ОПРЕМА( БЕЛА ПАМУЧНА МАЈИЦА, ЦРНИ ШОРЦ, БЕЛЕ ПАМУЧНЕ ЧАРАПЕ, ПОСЕБНЕ ЧИСТЕ ПАТИКЕ ). УЧЕНИК КОЈИ НЕМА АДЕКВАТНУ ОПРЕМУ НЕ МОЖЕ АКТИВНО УЧЕСТВОВАТИ НА ЧАСУ.
  • НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИЦИМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО НОШЕЊЕ БИЛО КОЈЕГОБЛИКА ОГРЛИЦА ИЛИ НАРУКВИЦА ( ЛАНЧИЋИ , БРОЈАНИЦЕ , САТОВИ... )
  • СВАКИ УЧЕНИК КОЈИ ИЗ БИЛО КОЈИХ РАЗЛОГА НЕ ПРИСУСТВУЈЕ ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА, ДУЖАН ЈЕ СВОЈ ИЗОСТАНАК УНАПРЕД ИЛИ НАКНАДНО ОПРАВДАТИ КОД НАСТАВНИКА. ОПРАВДАЊЕ ЋЕ БИТИ УВАЖЕНО САМО АКО ЈЕ ПОТПИСАНО ОД СТРАНЕ ЛЕКАРА ИЛИ РОДИТЕЉА И ДОНЕШЕНО НАЈКАСНИЈЕ ДРУГИ ЧАС ОД ДАНА ИЗОСТАНКА.
  • УЧЕНИК КОЈИ НЕОПРАВДАНО ПРИСТУПИ ЧАСУ НАКОН ШТО НАСТАВНИК СТАНЕ ПРЕД ВРСТУ ( СТРОЈ ) И ОЗНАЧИ ПОЧЕТАК РАДА, БЕЗ ДОЗВОЛЕ НАСТАВНИКА НЕ МОЖЕ АКТИВНО УЧЕСТВОВАТИ У РАДУ. КАШЊЕЊА И НЕОПРАВДАНИ ИЗОСТАНЦИ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ У РАДНОМ КАРТОНУ УЧЕНИКА .
  • УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ПРИСУТНИ НА ЧАСУ, АЛИ ИЗ БИЛО КОЈЕГ РАЗЛОГА АКТИВНО НЕ УЧЕСТВУЈУ У ЊЕМУ ( БОЛЕСТ , НЕПРАВИЛНА ОПРЕМА , ЗАКАШЊЕЊЕ...) ПОСМАТРАЈУ РАД СА СТРАНЕ У ПОСЕБНОЈ, ЧИСТОЈ ОБУЋИ ИЛИ ПАТИКАМА ЗА САЛУ. ЗА ВРЕМЕ ЧАСА, ЊИМА ЈЕ НАЈСТРОЖИЈЕ ЗАБРАЊЕНА УПОТРЕБА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У БИЛО КОЈУ СВРХУ.
  • УЧЕНИК КОЈИ СВОЈИМ ПОНАШАЊЕМ ОМЕТА ДИСЦИПЛИНУ И СИГУРНОСТ У РАДУ ОСТАЛИХ УЧЕНИКА БИЋЕ УПОЗОРЕН ОД СТРАНЕ НАСТАВНИКА . АКО СЕ ТАКАВ ОБЛИК ПОНАШАЊА ПОНОВИ УЧЕНИК ЋЕ БИТИ УДАЉЕН ОД АКТИВНОГ УЧЕШЋА У РАДУ,КАКО БИ СЕ ЗАДРЖАЛА ДИСЦИПЛИНА И БЕЗБЕДНОСТ ОСТАЛИХ УЧЕНИКА.НАСТАВНИК ЋЕ ЗАХТЕВАТИ ИСТОВРЕМЕНО ОБАВЕШТАВАЊЕ РОДИТЕЉА И ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ О ПРОБЛЕМУ.
  • АКО СЕ ТРИ ПУТА ПОНОВИ БИЛО КОЈИ ПРЕСТУП НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА , УЧЕНИК ЋЕ БИТИ САНКЦИОНИСАН НЕДОВОЉНОМ ОЦЕНОМ ИЗ АКТИВНОСТИ И ОДНОСА УЧЕНИКА ПРЕМА РАДУ , ШТО ЈЕ ЈЕДНА ОД КЉУЧНИХ ОЦЕНА ПРИЛИКОМ ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПОЛУГОДИШТА И ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ.
  • СВЕ СТВАРИ КОЈЕ УЧЕНИЦИ СМАТРАЈУ ВРЕДНИМ ( САТОВИ, ЛАНЧИЋИ, НОВЧАНИЦИ ... ) ОБАВЕЗНО ОСТАВИТИ У ПРЕГРАДУ СТОЛА,КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У САЛИ , ПРЕ ПОЧЕТКА ЧАСА . НАСТАВНИЦИ НЕ ОДГОВАРАЈУ ЗА ВРЕДНЕ СТВАРИ КОЈЕ НЕСТАНУ.

ПРАВИЛНИК СЕ ДОНОСИ ИСКЉУЧИВО У КОРИСТ УЧЕНИКА, РАДИ ОДРЖАВАЊА ПЕДАГОШКИ КВАЛИТЕТНИХ И ХИГИЈЕНСКИ КОРЕКТНИХ УСЛОВА РАДА, ЈЕДНООБРАЗНОСТИ, РАЗВОЈА ПРИПАДНОСТИ КОЛЕКТИВУ И ОДРЖАВАЊА ДИСЦИПЛИНЕ , КАО ПРЕДУСЛОВА ЗА УСПЕШАН РАД СА ШТО МАЊЕПОВРЕДА , ИСПУЊЕН УЗАЈАМНИМ ПОШТОВАЊЕМ И САМО ТАКО ГА ТРЕБА ТУМАЧИТИ !!!

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ :

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ :