Организација рада

Смене:

Школа ради у 2 смене. I и II разреди увек иду пре подне, а III и IV се смењују сваке недеље са V, VI, VII и VIII. Преподневна смена почиње у 8, а поподневна у 14 часова. За млађе разреде постоји и продужени боравак са ручком и ужином до 17 часова. Страни језици: енглески језик учи се од I, а француски од V разреда.

Распоред звоњења:

Преподневна смена
Час
Поподневна смена
8.00 - 8.45
1.
14.00 - 14.45
8.50 - 9.35
2.
14.50 - 15.35
9.55 - 10.40
3.
15.55 - 16.40
10.45 - 11.30
4.
16.45 - 17.30
11.35 - 12.20
5.
17.35 - 18.20
12.25 - 13.10
6.
18.25 - 19.10

Продужени боравак

У школској 2014/2015. години ради 5 васпитних група продуженог боравка и то 2 хомогене групе ученика I разреда и 2 хомогене групе и 1 хетерогена група III и IV разреда.

Хомогене групе ученика I разреда своје активности реализују у поподневним часовима до 17.00 часова, а по потреби родитеља и дуже, а остале васпитне групе у супротној смени у односу на часове редовне наставе. У том времену учитељице, поред чувања деце, док не дођу родитељи по њих, организују исхрану, одмор и израду домаћих задатака.

Главне активности у боравку су:

  • самосталан стваралачки рад (секције - музичке, литерарне, ликовне и спортске активности, драмска секција, психолошке и едукативне радионице)
  • активности у слободно време
  • самосталан рад (часови учења)

Заштита безбедности ученика

У циљу заштите безбедности ученика Школа преузима следеће мере:

  • Свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе-општине Стари град, Секретаријатом за образовање града Београда, МПС, Министарством саобраћаја и телекомуникација, МУП-ом, Центром за социјални рад, здравственом службом и сарадња са родитељима,
  • Дежурство наставника и помоћно-техничког особља,
  • Осигурање ученика,
  • Обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, удара грома и других елементарних непогода,
  • Друге мере у циљу заштите безбедности ученика утврђене законом и општим актима школе.

Као посебан вид заштите ученика, школа је обезбедила дежурства и:

  • полицајца - који је дежуран у оквиру смене старијих разреда
  • школско обезбеђење које плаћају родитељи и видео надзор

Такође, школа је у новембру давне 2007. укључена у Уницефов програм "Школа без насиља". Сви запослени у школи су укључени у овај програм и прошли су одговарајући програм обуке. Школа примењује све предвиђене превентивне и интервентне активности.