Школа без насиља

Тим за заштиту деце од насиља:

  • Мирјана Свобода, вд директора
  • Невена Лимић, психолог
  • Љиљана Јовановић, професор разредне наставе
  • Драгана Пиваш, професор физике
  • Светлана Радовић, професор физичког
  • Момо Радовић, школски полицајац
  • Мира Миленковић, спремачица

Школски тим за Школу без насиља формиран је у јуну 2007. Овај тим су у том тренутку сачињавали: директор школе Анђелко Кунарац, педагог школе Миља Милић, психолог школе Невена Лимић, наставница разредне наставе Љиљана Јовановић, наставница физичког васпитања Светлана Радовић, наставница физике Драгана Пиваш и школски полицајац.

Касније је дошло до следећих измена у саставу тима: у фебруару 2009. на место психолога долази Ксенија Перишић, у септембру 2010. педагог Миља Милић одлази у пензију. Такође, тим је у током 2010/11. године проширен – у саставу Тима су и: Тамара Шекуларац-Глигоријевић, наставница разредне наставе, Бојан Пукета, радник обезбеђења, Тања Младеновић, школска полицајка, Мира Mиленковић, спремачица.

Такође, од 2010/11. шк. год. прикључује нам се и представница родитеља Маја Николић-Пеев.

Школски тим се састаје по потреби а такође су редовно организовани и састанци Школског тима са менторкама, На састанцима ШТ разматрана је примена превентивних радионица. Предложено је успостављање дисциплинске одељенске свеске са упутством за коришћење и вредновање. Урађена су школска правила на основу одељенских правила. Формирана је потребна документација за пријављивање и евидентирање насиља у циљу праћења ученика и превентивног деловања.

Потписивање Меморандума је обављено у 4. децембра 2007. у школи (присутни директор Анђелко Кунарац, Драгана Коруга, испред УНИЦЕФ-а и Гордана Чукурановић испред МПС).

Наставно особље је упознато са циљем садржаја "Школа без насиља" и његовом реализацијом преко обука и семинара, од априла 2008. до фебруара 2009. Год

Радионице са ученицима реализоване су први пут школске године 2007/08.

2008. одржано је предавање за родитеље ученика у свечаној сали, којом приликом су подељени приручници за родитеље "Шта је данас било у школи". У свечаној сали школе представник УНИЦЕФА је поделио приручнике присутним родитељима. Остали родитељи приручнике су добили преко разредних старешина.

На седницама Савета родитеља подношени су редовно извештаји о реализацији програма Школа без насиља и разматрани проблеми који су се појављивали. На Савету родитеља разматране су мере за сузбијање насилништва. Представници родитеља у усменој и писаној форми су давали предлог активности за супротстављање насиљу.

Од другог полугодишта 2009/10. поред школског полицајца добијамо и још једног радника обезбеђења, што битно доприноси бољој безбедности ученика. Видео-надзор је уведен крајем 2010/11. школске године. Од септембра 2010. поново уводимо дежурства ученика, од IV до VIII разреда, на главном улазу и улазу из дворишта. Постоји евиденције ситуација насиља, и редовно реаговање Тима, у сарадњи са родитељима и стручним сарадницима, на овакве ситуације.

Више у овој категорији: Организација рада »