БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШК. 2023/24. ГОД.

March 24, 2023

Министарство  просвете  планира да, у складу са Одлуком  Владе Републике Србије,

05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства  из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Циљ ј е да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученик е, полазнике и усттюве, обезбеде бесплатни уџбеници за  што већи број ученика основних школа.

У складу са тим, потребни су нам подаци о броју ученика у основним школама на териториј и Републике Србије и то подаци о:

  • ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне  помоћи);
  • ученицима који основношколско образовање и васпитање  стичу  по индивидуалном образовном  плану, укључујући  и ИОП 3;
  • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом , који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су  им  прилагођени  уџбеници , као и ученици који образовно-васпитни рад не оставрују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајева писмо, електронски  формат);
  • ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања ;
  • ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а кјима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП 1, ИОП2 и ИОПЗ), није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима .

Директор и запослени у школи одговорни су за благовремено обавештавање свих родитеља, односно других законских заступника ученика, путем успостављенх канала комуникације, прикупљање документације, унос и тачност унетих података.

Захтевану документацију школе чувају у својој архиви и достављају је на захтев надлежне школске управе.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ДОСТАВЉА ДО 1. 4. 2023. ГОДИНЕ. 

ХВАЛА.

повезане вести

ПОСЕТА МУЗЕЈУ АУТОМОБИЛА

ПОСЕТА МУЗЕЈУ АУТОМОБИЛА

Данашња посета Музеју аутомобила се чинила као незаборавно путовање кроз време. Одвезли смо се у далеку прошлост како бисмо што више сазнали о историји аутомобила. Имали смо прилике да видимо како је изгледао први аутомобил икада направљен, прву формулу бивше...

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ

Широм света се данас прославља  Дан деце, како би се указало на значај дечјих права и скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци као и актуелне проблеме са којима се деца суочавају. Ученици трећег разреда су Међународни дан деце обележили слушањем...

Ниси сам и ниси сама, растеш са нама

Ниси сам и ниси сама, растеш са нама

Поводном обележавања Дана школе наши ученици су учествовали у радионици „Ниси сам и ниси сама, растеш са нама”. Свако одељење је направило свој пакат који краси зидове наше школе. Ученици су били веома...