БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШК. 2023/24. ГОД.

March 24, 2023

Министарство  просвете  планира да, у складу са Одлуком  Владе Републике Србије,

05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства  из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе изабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Циљ ј е да се у школској 2023/2024. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину, у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученик е, полазнике и усттюве, обезбеде бесплатни уџбеници за  што већи број ученика основних школа.

У складу са тим, потребни су нам подаци о броју ученика у основним школама на териториј и Републике Србије и то подаци о:

  • ученицима из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне  помоћи);
  • ученицима који основношколско образовање и васпитање  стичу  по индивидуалном образовном  плану, укључујући  и ИОП 3;
  • ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом , који се образују по индивидуалном образовном плану, а потребни су  им  прилагођени  уџбеници , као и ученици који образовно-васпитни рад не оставрују по индивидуалном образовном плану, а којима је потребно прилагођавање (увећан фонт, Брајева писмо, електронски  формат);
  • ученицима основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања ;
  • ученицима првог и другог разреда основне школе који су глуви, а кјима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике социјално/материјално угрожених породица – примаоце новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП 1, ИОП2 и ИОПЗ), није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима .

Директор и запослени у школи одговорни су за благовремено обавештавање свих родитеља, односно других законских заступника ученика, путем успостављенх канала комуникације, прикупљање документације, унос и тачност унетих података.

Захтевану документацију школе чувају у својој архиви и достављају је на захтев надлежне школске управе.

НАПОМЕНА: ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ ДОСТАВЉА ДО 1. 4. 2023. ГОДИНЕ. 

ХВАЛА.

повезане вести

Нови литерарни успеси

Нови литерарни успеси

На традиционалном међународном литерарном и ликовном конкурсу „Најлепша мама на свету, моја мама”, у организацији Дечјег савеза града Врања, наша ученица Петра Пауновић Кудић из одељења 5/3 освојила је треће место. Песма носи назив „Моја мама”, а стихови ће се наћи у...

НАШИ ПРЕДШКОЛЦИ

НАШИ ПРЕДШКОЛЦИ

Игра је за дете стваралачка прерада стварности и чин замишљања искуства.  Игра је машта у акцији и форма истраживања. Дете има урођену мотивацију да учи и сазнаје.Деца као социјална бића, која се играју, живе и уче уз друге и са другима, воле да буду у заједници...

Анђелија Филиповић у антиратној драми „Баук”

Анђелија Филиповић у антиратној драми „Баук”

Анђелија Филиповић је наша млада глумица из одељења 5/4. Овога пута глумила је у антиратној драми „Баук” редитеља Горана Радовановића. Овај филм ће светску премијеру доживети 20. априла 2024. у оквиру такмичарског програма 46. Међународног филсмог фестивала у Москви....