МИСИЈА И ВИЗИЈА

Омогућити сваком ученику да оптимално испољи и развије своје способности и особине личности путем обавезне, изборне и факултативне наставе и богате понуде ваннаставних активности је основна мисија наше Школе. Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати, а ученици и остали корисници имати прилику да задовоље своје различите образовне потребе.

 

Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале (младе и одрасле) кориснике. Школа се определила да има активну улогу у друштвеном окружењу, да ослушкује његове потребе и тако остварује и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.

 

У том циљу сваке године се прави тзв. СWОТ анализа у којој идентификујемо све наше слабе стране како бисмо их превазишли, затим отклонили претње (опасности и ограничења) које долазе споља, а онда акценат стављамо на расположиве снаге:

 • Сложена организација са мноштвом програма (настава: обавезна, изборна и факултативна;
 • предшколски припремни програм, ваннаставне активности и бројни други услужни програми);
 • Организован продужени боравак и исхрана ученика у школи;
 • Стечено менаџмент искуство у превазилажењу непрофитабилног карактера основне школе;
 • Постојање свести о значају маркетинга;
 • Добра комуникација и добри односи у колективу;
 • Релативно мањи број ученика пружа оптималне услове за рад;
 • Фискултурна и свечана сала, две галерије пружају повољне могућности за пружање квалитетних и разноврсних образовних услуга;
 • Уредна и добро опремљена школа;

И наше шансе (повољне могућности) у окружењу:

 • Локација школе привлачна за све, а пре свега пробирљиве кориснике;
 • Имиџ школе и њено позиционирање у односу на конкуренцију је у порасту;
 • Реално повећање тржишног учешћа са понудом образовних услуга на постојећем тржишту потражње;
 • Освајање нових тржишта са понудом атрактивних услуга музичка школа, школа страних језика, школа шаха, бројни спортски, уметнички и рекреативно-забавни програми;
 • Добра сарадња са родитељима и локалном средином (Факултетом ликовних уметности, АЛУ, Драмским студио – “Дечји осмех”);
 • Позитивно искуство у међународној сарадњи са основном школом из Чешке;
 • Брзо реаговање и смелије прихватање ризика у прилагођавању постојећих и очекиваних прописа потребама школе, како би се остварила конкурентска предност на тржишту потражње.