ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Основна школа “Скадарлија” је 6. 11. 2006. године први пут почела са реализацијом овог програма. Васпитно-образовни рад се обавља у учионици школе и траје обавезна 4 часа (плус два часа ваннаставних активности за заинтересоване кориснике) од септембра до јуна. Васпитно-образовни рад реализује васпитачица која има положен стручни испит и лиценцу за рад. Припремни предшколски програм се обавља на српском језику у складу са законом, а сваке године се у предшколску групу упише око петнаестак малишана.

 

НАШ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Основни циљ припреме предшколаца јесте: општи развој интелектуалних способности и сазнајних интересовања. Веома је важно да се код деце, до поласка у школу развије способност да посматрају, анализирају, пореде и уопштавају оно што посматрају у природи и друштвеној средини, као и да из тога извлаче закључке, а никако да им унапред буду &бдqуо;сервирана&лдqуо; готова сазнања. Са децом свакодневно припремни програм спроводи васпитач, по материјалима, радним листовима предвиђеним и препорученим од стране Министарства просвете.

Деца са великим интересовањем учествују у драмским, ликовним, музичким активностима где испољавају и подстичу своју креативност. Деца стичу позитивну слику о себи, усвајају друштвено понашање, развијају комуникацију и свој стваралачки потенцијал. Кроз праксу се настоји пружити осећај сигурности, развој толеранције, отворености за нова сазнања на основу чега ће деца касније правити здраве животне изборе.

Током године, организујемо неколико јавних часова у виду укључивања породице у вртић под паролом ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО, у којима родитељи активно учествују у радионицама са децом.

У оквиру припремног предшколског програма користимо положај наше школе и близину бројних установа културе и идемо у организоване посете позориштима, музејима, зоо врту, идемо у шетњу по Калемегдану…

Као изборну активност ваше дете може похађати и курс енглеског језика који води професор који ради у нашој школи по програму ХИППО АНД ФРИЕНДС, Цамбридге Университy Пресс. Усвајање основних категорија језика одвија се кроз игру, песму, приче… Припремни предшколски програм у нашој школи спроводи се у учионици која је комплетно опремљена и прилагођена потребама предшколаца. Учионица је обогаћена многобројним дидактичким средствима које помажу васпитачу да своју креативност искористи на најбољи начин. Располажемо и са стручном литературом, књигама за децу, сликовницама, часописима… На располагању су нам свечана сала и двориште где можемо свакодневно организовати физичке активности кроз филскултурне вежбе, покретне игре, игре лоптом, плес…

У јуну деца која су завршила овај програм, представиће све што су током године савладали завршном представом пред публиком и у том свечаном чину добиће заслужено Уверење о завршеном припремном предшколском програму, прописаном од стране Министарства просвете, диплому за успомену и још по које изненађење.

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Основни задаци васпитно-образовног рада у години пред полазак у школу су:

 • подстицање осамостаљивања
 • подршка физичком развоју
 • јачање социо-емоционалне компетенције,
 • подршка социјалном развоју
 • неговање радозналости
 • поштовање индивидуалности и подстицање креативности

Кроз рад ће се инсистирати на:

 • задовољавању дечијих примарних потреба
 • успостављању осећања сигурности и прихваћености код детета,
 • пружању детету могућности за стварање позитивне слике о себи и својим могућностима
 • оспособљавању детета да научи да посматра, анализира, упоређује различите вредности из своје најближе околине,
 • развијање концентрације као основе за будуће школско учење
 • успостављању одговарајућих радних навика
 • оспособљавање детета за прихватање будућих обавеза
 • отвореност за прихватање информација
 • социјално развијена комуникација и сарадња
 • отвореност за примање усмених и писаних порука

Програм припреме деце за школу састоји се од области у које су сврстани васпитно-образовни садржаји и активности путем којих се остварују општа и посебна припрема деце за школу. То су:

 • развој говора (богаћење дечјег речника и неговање граматички правилног говора, вербално изражавање и комуникације, монолошки говор и причање, упознавање са дечјом књижевношћу, говорне игре&хеллип;)
 • припрема за почетно читање и писање (почетно читање и почетно писање, с тим што се описмењавање врши само у случајевима индивидуалног дечјег показаног интересовања)
 • развој математичких појмова (положаји: унутра, изнад, испод&хеллип;, кретање кроз простор, поређење и процењивање, области, линије, тачке, образовање скупова, бројање&хеллип;)
 • упознавање природне и друштвене средине (живи свет, свет животиња, биљни свет, човек као припадник живог света, човек као друштвено биће, рад људи, заштита човекове околине&хеллип;)
 • физичко васпитање (физички развој, развој опажања, јачање здравља и одржавање хигијене&хеллип;)
 • ликовно васпитање (цртање, сликање, пластично обликовање, естетско доживљавање и процењивање&хеллип;)
 • музичко васпитање (слушање музике, певање, свирање, плесне активности&хеллип;)

Посебна припрема деце за школу обухвата припрему за школски ред, дисциплину и радно васпитање и то усвајањем облика понашања потребних у школи, као и:

 • развој вољног понашања
 • развој вољне контроле, пажње и самоконтроле
 • спремност за прихватање и извршавање задатака и других обавеза
 • развој изражавања, опажања и мишљења
 • организовано стицање знања и умења
 • развој ситне моторике као предуслов успешног савладавања писања

Описмењавање деце, се ради само у случајевима индивидуално показане заинтересованости. Тада се са тим дететом додатно индивидуално ради на препознавању слова, вежбању ситне графомоторике, вербалном изражавању… тј. свим оним облицима који ће му још више приближити и битно олакшати усвајање слова и читања када крене у школу.

У оквиру социо-емоционалног развоја, са децом ће се посебно радити на стварању услова да:

 • развију поверење и самопоштовање
 • да брину о себи и својој личној сигурности и безбедности
 • да траже, добију и примају подршку и помоћ друге деце и одраслих
 • развију самосталност и иницијативност
 • граде вештине процењивања свог и делања других
 • формирају културно-хигијенске и радне навике
 • развијају истрајност у активностима и задацима&хеллип;

Из области сазнајног развоја омогући ћемо услове у којима ће:

 • деца слободно испољавати своју инцијативу, интересовања и природну радозналост за ствари и појаве које их окружују
 • деца бити подстицана да питају, експериментишу, износе и проверавају своје претпоставке, решавају проблеме
 • омогућавање деци да класификују, разликују и категоришу ствари по њиховим својствима
 • развијајање код детета одговорни однос према себи и свом окружењу
 • примена стечених знања у новим ситуацијама
 • развој говорног изражавања детета предшколског узраста
 • усвајати појам времена (прошлост, садашњост, будућност), као и разликовати појмове супротности (лево-десно, горе-доле&хеллип;)