Пројекти

Школско развојно планирање и пројекти

Школске 2007/2008. оформљен је Школски развојни тим за израду другог по реду Школског развојног плана:

Ми не чекамо Ми нудимо очекивано!

Четворогодишњи Школски развојни план реализоваће се од школске 2008/09. до школске 2012/2013.

Почетком марта 2005. године започет је пројекат: ”Свет и ми &ндасх; два града један мост”, који подрзумева културно просветну сарадњу са школом из Чешке Републике. У оквиру овог пројекта, имали смо по 4 узајамне седмодневне посете, ученика и наставнмика школе из града Хомутова и наше основне школе.

Та ће се сарадња и даље наставити и ове године.

Настављамо са реализацијом дугорочног пројекта ”Школа без насиља”.

Исто тако наставиће се са дорадом пројекта: Представљање Србије и туристички водич и проспекти.

Развојни циљеви

 • Унапређивање образовно-васпитног процеса путем тематског, интегралног, -(интер)дисциплинарног планирања
 • Унапређивање наставе енглеског језика путем увођења факултативних програма – вишег нивоа знања
 • Подстицање и развијање психосоцијалног амбијента у одељењу за добру комуникацију и здраве међуљудске односе кроз креативно самоостварење у драмско&ндасх;сценском изразу &ндасх;”позоришту сенки”
 • Примена савремене технологије у настави путем специјализованих кабинета и мултимедијалних учионица

Настава и учење

 • Промене у начину планирања и програмирања
 • Осмишљавање васпитно-образовних циљева и исхода непосредног рада са ученицима
 • Промене у положају ученика у наставном процесу

Ваннаставне активности

 • Промене у садржају, а пре свега у организацији ваннаставних активност

Усавршавање наставника

 • Оспособљавање наставника за прихватање и остваривање промена у настави и учењу
 • Обука наставника за примену интерактивне табле и остале савремене образовне технологије
 • Формирање базе успешних прилога из праксе наставника школе
 • Набавка стручне литературе

Унутрашњи и спољашњи односи

 • Развијање партнерских односа ученик-наставник-родитељ-локална и шира друштвена средина
 • Побољшање свих видова стручне сарадње унутар колектива
 • Подршка медија

Услови рада

 • Опремање кабинета и две мултимедијалне учионице
 • Адаптација школског простора, унутрашње и спољашње уређење школе
 • Обезбеђивање финансијске подршке за успешну реализацију Школског развојног план