СЕЋАЊЕ И ЗАЈЕДНИШТВО – ИГРЕ ПРИJAТЕЉСТВА Мала школа – ППП Скадарлија

May 11, 2024

Ми смо се ове недеље подсетили важности  међусобног  – поштовања, уважавања, сарадње, разумевања као и  од коликог је значаја за нас саме и за заједницу љубави, пажња, помоћ, подршка, осећај пропадности…


Кооперативне игре 

Игре поверења

Игре припадности  

Дете је активни учесник заједнице вршњака и одраслих.
Дете је социјално биће, природно усмерено на односе са вршњацима и одраслима. Дете је активни учесник у друштвеним односима и  процесима у породици, дечјем вртићу, школи и заједници којој припада и својим учешћем доприноси обликовању те заједнице.

Подршка социјалној добробити детета

Развијање позитивног културног и социјалног идентитета и задовољства и поноса припадништвом

Различитим заједницама (вршњачкој, породичној, локалној, националној, глобалној)


 Развијање социјалне компетентности као способности емоционалног везивања и емпатичности, успешне социјалне комуникације и кооперативности.

Развијање моралних вредности и норми и способности моралног расуђивања, правичности и уважавања разлика

Развијање алтруизма, особина човечности као што су предусретљивост, емпатија, толерантност, племенитост, солидарност; y развијање свести о узајамној повезаности људи и природе и бриге за животну средину

Развијање проактивног односа према животу и окружењу.

повезане вести

„Ђачка реч”

„Ђачка реч”

Позивамо вас да прелистате ново издање школског часописа „Ђачка реч”, које је смо припремили поводом Дана школе. На припреми овог броја радили су чланови новинарске секције, ученици: Лола Ерак VII1, Уна Ђорђевић VII2, Христина Милутиновић V3, Дуња Тешић VII1, Софија...

ДАН ШКОЛЕ

ДАН ШКОЛЕ

Овај дан је посебан дан у години за све нас, јер нас подсећа на заједничке тренутке, напоре и успехе које смо постигли као једна велика школска породица. Школа је много више од зграде у којој учимо. То је место где се рађају пријатељства, где се стичу прва знања и где...