СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2024/25. ГОД.ОШ,,СКАДАРЛИЈА”

April 5, 2024

                         СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШК. 2024/25. ГОД.

ОШ,,СКАДАРЛИЈА”

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У  1.  РАЗРЕДУ  ШК. 2024/ 2025. Г.

1. Српски језик

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: Буквар 1. део 

                              Буквар 2. део   

Аутор: Биљана Алавања

650-02-00346/2022-07, од 24. 1. 2023.

Назив уџбеника: Читанка 1. део

                              Читанка 2. део

Аутор: Биљана Алавања

650-02-00346/2022-07, од 24. 1. 2023.

2. Математика

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника:,, Математика 1“, уџбеник из четири дела

Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

3. Свет око нас

Издавач: ,,Нови Логос“

Назив уџбеника: ,,Свет око нас 1“, уџбеник

     ,,Свет око нас 1“, радна свеска 

Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

4. Музичка култура

Издавач:,,Фреска“

Назив уџбеника: Музичка култура 1,,Чаробни свет музике“, уџбеник

Аутор : Др Гордана Илић

650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.

5. Ликовцна култура

Издавач: „Фреска“

Назив уџбеника: Ликовна култура 4

Име аутора: Јован Глигоријевић

650-02-00274/1/2020-07 од 31. 12. 2020.

6. Енглески језик

Издавач: ,,The English Book“

Назив уџбеника: ,,Happy house“, уџбеник за 1. разред

Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

7. Дигитални свет

Издавач: „Креативни центар“

Назив уџбеника: Дигитални свет 1, радна свеска

Име аутора: Невена Перић и Наташа Николић Гајић

962-3/2020  од 18. 8. 2020. 0д 18. 8. 2020.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2. РАЗРЕДУ ШК.2024 / 2025. Г.

1. Српски језик

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: “Зов речи”, Читанка

                              “Радна свеска” уз Читанку 

                              “О језику”, граматика 

                        “Абецедар”, уџбеник за учење латинице

Аутор: Радмила Жежељ 

650-02-00564/2022-07 od 28. 2. 2023.

2. Математика

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Математика 2, уџбеник из четири дела

Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

650-02-00618/2022-07, od 28.3.2023.

3. Свет око нас

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Свет око нас 2, уџбеник 

                              Свет око нас 2, радна свеска

Аутори: Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

650-02-01152/2019-07, од 09. 05. 2019.

4. Музичка култура

Издавач: “Фреска” 

Назив уџбеника: Чаробни свет музике, уџбеник

Аутор: Гордана Илић

650-02-00144/2019-07, од 21. 5. 2019.

5. Ликовна култура

Издавач: “Фреска”  

Назив уџбеника: Ликовна култура, уџбеник и  кутија са материјалима 

Аутор: Јован Глигријевић 

650-02-00153/2019-07, од 11. 4. 2019.

6. Енглески језик

Издавач: “The English Book”

Назив уџбеника: “Happy house 1”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00014/2019-07, од  4. 4. 2019.

7. Дигитални свет

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Дигитални свет 2

Аутори: Марија Ињац, Јован Јовановић, Стефан Поповић

650-02-00115/2022-07, од 6.3.2023.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У  3.  РАЗРЕДУ  ШК. 2024 / 2025. Г.

1. Српски језик

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: “Искрице речи”, Читанка 

                               “Наш језик и култура изражавања”, Српски језик

Аутор: Радмила Жежељ

650-02-00550/2019-07, од  20. 1. 2020.

2. Математика

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Математика 3, уџбеник из четири дела

Аутори: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

650-02-00619/2019-07, од 28. 1. 2020.

3. Природа и друштво

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Природа и друштво 3, уџбеник

    Природа и друштво 3, радна свеска 

Аутори:Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07, од 11. 2. 2020.

4. Музичка култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: “Чаробни свет музике”, уџбеник

Аутор : Др Гордана Илић

 650-02-00598/2019-07, од 11. 2. 2020.

5. Ликовна култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: Ликовна култура, уџбеник 

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07, од 17. 1. 2020.

6. Енглески језик

Издавач: “The English Book”

Назив уџбеника: “Happy street 1”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00502/2019-07, од 4. 2. 2020.

7. Дигитални свет

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Дигитални свет 3

Аутори: Марина Ињац, Јелена Батањац

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 4. РАЗРЕДУ ШК.2023 / 2024. Г.

1. Српски језик

Издавач: ,,Клет“

Назив уџбеника: ,,Река речи”, Читанка

Назив уџбеника: ,,Наш језик и култура изражавања“

Назив уџбеника: „Радна свеска за српски језик“

 Аутор: Радмила Жежељ  

650-02-00261/2020-07, од 16.12.2020.

2. Математика

Издавач:,,Нови Логос“

Назив уџбеника: Математика 4, (4 дела), уџбеник 

Аутори: Сенка Тахировић Лаковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07, од 17.12.2020.

3. Природа и друштво

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: Природа и друштво 4, 1. и 2. део, са Тематским атласом, уџбеник 

Аутори: Зоран Б. Гаврић, Данијела Т. Павловић

650-02-00253/2020-07, од 19.1.2021.

4. Музичка култура

Издавач: ,,Фреска“ 

Назив уџбеника: ,,Чаробни свет музике“, уџбеник

Аутор: др Гордана Илић

650-02-00274/2020-07, од 13.11.2020

5. Ликовцна култура

Издавач: „Фреска“

Назив уџбеника: Ликовна култура 4

Име аутора: Јован Глигоријевић

650-02-00274/1/2020-07, од 31. 12. 2020.

6. Енглески језик

Издавач:,,The English Book“”

Назив уџбеника: “Happy street 2”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00337/2020-07, од 5.1.2021.

7. Дигитални свет

Издавал: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Дигитални свет 4

Аутор: 

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 5. РАЗРЕДУ ШК. 2023 / 24. ГОД.

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: ,,Чаролија стварања” , Читанка 

650-02-00048/2022-07, од 7. 2. 2023.

Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Назив уџбеника:,,Језичко благо”, Граматика српског језика 

650-02-00030/2022-07, од 7. 2. 2023.

                              ,,У потрази за језичким и књижевним благом” , Радна свеска

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

650-02-00165/2018-07, од 27.4.2018

2. Математика

Издавач: „Математископ“

Назив уџбеника : Математика, уџбеник за 5. разред

Назив иџбеника: Збирка задатака за 5. разред

Аутори: Горан Антонијевић, Владимир Стојановић, Никола Вигњевић

650-02-00335/2022-07, од 25. 1. 2023.

3. Историја

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника:  ,,Историја 5“, уџбеник

Аутори: Душко Лопаднић, Ивана Петровић

650-02-00047/2022-07, од 7. 2. 2023.

4. Географија 

Издавач:,,Нови Логос”

Назив уџбеника: ,,Географија 5“, уџбеник

Аутори: Марко Јоксимовић

650-02-00079/2022-07, од 27. 1. 2023.

5. Биологија               

Издавач: „Клетт“

Назив уџбеника: Биологија 5

Име аутора: Горан Милићев, Ена Хорват

650-02-00068/202-07, од 7. 2. 2023.

6. Музичка култура

Издавача: „Нови Логос“

Назив уџбеника: ,,Музичка култура 5“, уџбеник 

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

650-02-00059/2022-07, од 24. 1. 2023.

7. Ликовна култура

Издавач: “Бигз”

Назив уџбеника: ,,Ликовна култура 5“, уџбеник

Аутори:  Миливоје Мишко Павловић

650-02-00008/2022-07, од 20. 1. 2023.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: „Клет“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник

Аутор: Светлана Мандић

650-02-00038/2022-07, од 27. 1. 2023.

9. Енглески језик

Издавач: ,,Фреска“

Назив уџбеника: “Right on! 1”, уџбеник 

      “Right on! 1”, радна свескa

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00102/2022-07, од 9. 2. 2023.

10. Француски језик

Издавач: Завод за уџбенике

Назив уџбеника: “Le monde de Lea et Lucas 1“

Аутор: Данијела Милошевић, Милена Миловановић

650-02-00373/2022-07, оид 31. 1. 2023.

11. Техника и тејнологија

Издавач: „Клет“

Назив уџбеника: Техника и технологија 5

Аутори: Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић

650-02-00117/22022-07, од 9. 2. 2023.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 6. РАЗРЕДУ ШК. 2024 / 25. ГОД.

                                                  ОШ ” СКАДАРЛИЈА”

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: “Чаролија стварања”,Читанка

                             ” У потрази за језичким и књижевним благом”, радна свеска

Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

                             “Језичко благо”, Граматика српског језика

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

650-02-00228/2023, од 23.22.2023.

2. Француски језик

Издавач: ЈП Завод за уџбенике

Назив уџбеника: “Le monde de Lea et Lucas” 2, уџбеник
Аутори: : Данијела Милошевић, Милена Милановић

650-02-00378/2022-07, од 9.3.2023.

3. Енглески језик

 Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: “Right On!2”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Jenny Doolеy

650-02-00182/2023, од 24.11.2023.

4. Биологија

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника:  Биологија 6, уџбеник

Аутори: Горан Корићанац. Данијела Радивојевић, Драгана Нешић, Марина Ђуришић

650-02-00290/2023-07, од 31.1.2024.

5. Географија

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Географија 6, уџбеник 

Аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић

650-02-00224/2023, од 8.12.2023.

6. Историја

Издавач: ” Нови Логос”

Назив уџбеника:  Историја 6, уџбеник 

Аутори: др Душко Лопандић, Ивана Петровић

650-02-00269/2023, од 30.1.2024. 

7. Математика

Издавач:  „Математископ“

Назив уџбеника : Математика, уџбеник 

 Аутор: Владимир Стојановић

                              Математика, збирка задатака                                                                                     Аутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић                                                                                                                                         

 650-02-00039/2019-07, од 21. 5. 2019.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: „Клет“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник

Аутори: Светлана Мандић

650-02-00611/2022-07, од 9. 2. 2023.

9. Физика

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника:  Физика 6, уџбеник

                               Физика 6, Збирка задатака са лабораторијским вежбама 

Аутор: Марина Радојевић

 650-02-00240/2023-07, од 27.11.2023.

10. Техника и технологија

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Техника и технологија 6, уџбеник

Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

650-02-00178/2023-07, од 20.9.2023.

11. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 6, уџбеник

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

650-02-00267/2023-07, од 8.12.2023.

12. Ликовна култура

Издавач: “Едука”

Назив уџбеника: Ликовна култура 6, уџбеник

Аутори: Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

650-02-00429/2022-07, од 12.1.2023.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 7. РАЗРЕДУ ШК. 2023 / 24. ГОД.

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: “Чаролија стварања” – Читанка за српски језик и књижевност

                              “Језичко благо” – Граматика српског језика 

                             “У потрази за језичким и књижевним благом” – Радна свеска

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

650-02-00591/2019-07, од 28. 1. 2020.

2. Француски језик

Издавач: “Klett”

Назив уџбеника: “Et toi 3”, уџбеник и радна свеска 

Аутори: Мари ЖозеЛопез, Жан Тјернле Буњек

650-02-00494/2019-07 од 28. 1. 2020.

3. Енглески језик

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: “Right on! 3”, уџбеник и радна свескa

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00516/2019-07 од 5. 2. 2020.

4. Биологија

Издавач: “Бигз школство”

Назиб уџбеника: Билогија 7, уџбеник

Аутор: мр  Дејана Бошковића

650-02-00514/2019-07, од 5. 2. 2020.

5. Географија 

Издавач: “Дата Статус”

Назив уџбеника: Географија 7, уџбеник

Аутори: Јасна Миланковић Јованов, Дејан Ђурђевић

650-02-00581/2019-07, од 25. 2. 2020. године.

6. Историја

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника:  Историја 7, уџбеник

Аутори: Чедомир Антић, Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07, од 25. 2. 2020. 

7. Математика

 Издавач:  „Математископ“

Назив уџбеника : Математика , уџбеник 

Аутор: Владимир Стојановић      

                               Математика, збирка задатака                                                                                                                                                                Аутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић                                                                                                                                            

650-02-00493/2019-07, од 20. 1. 2020. 

8. Информатика и рачунарство

Издавач: „Клетт“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство 8, уџбеник

Аутори: Светлана Мандић

650-02-00259/2020-07 од 9. 12. 2020. 

9. Физика

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Физика 7, уџбеник 

                              Физика 7, Збирка задатака са лабораторијским вежбама 

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07,  од 4. 2. 2020.

10. Хемија

Издавач: “Герундијум”

Назив уџбеника : Хемија 7, уџбеник      

                              Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

Аутори: Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07, од 27.1.2020.

11.  Техника и тенологија

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Техника и технологија 7, уџбеник

Аутори. Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07, од 4. 2. 2020.

12. Музичка култура

Издавача: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 7, уџбеник 

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07, од 27. 1. 2020.

13. Ликовна култура

Издавач: “Едука”

Назив уџбеника: Ликовна култура 7, уџбеник

Аутори:  Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

650-02-00483/2019-07, од 16. 1. 2020.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 8. РАЗРЕДУ ШК. 2023 / 24. ГОД.

1. Српски језик и књижевност

Издавач:  ,,Нови Логос“

Назив уџбеника: „Чаролија стварања“, Читанка 

Аутори: Наташа Станковић-Шошо,  Бошко Сувајџић

Назив уџбеника: „Језичко благо“, Граматика српског језика

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо и Бошко Сувајџић

Назив уџбеника: „У потрази за језичким и књижевним благом“, Радна свеска 

Аутори:  Наташа Станковић Шошо, Светлана Слијепчевић Бјелвук  и Бошко Сувајџић

650-02-00260/2020-07 од 16. 12.2020. године.

2. Математика

Издавач:  „Круг“

Назив уџбеника : Математика 8, уџбеник 

Аутор: Сршан Огњановић

Назив уџбеника: Матемаатика 8, збирка задатака

Аутор: Живорад Ивановић, Срђан огњановић

650-02-00350/2020-07 од 22.1.2021.

 3. Историја

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника:  Историја 8, уџбеник 

Аутори: Ратомир Миликић, Ивана Петровић

650-02-00309/2020-07 од 1. 3. 2021.

4. Географија

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: Географија 8, уџбеник 

Аутори: Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07 од 4. 12. 2020..

5. Биологија

Издавач: ,,Едука”

Назив уџбеника:  Биологија 8, уџбеник

Аутори: Душица Комановић, Весна Милетић

650-02-00366/2020-07 од 5.1.2021.

6. Физика

Издавач: ,,Клет“

Назив уџбеника:  Физика 8, уџбеник

Назив уџбеника: Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

7. Хемија

Издавач: ,,Герундијум“ 

Назив уџбеника: Хемија 8, уџбеник

                             Лабораторијске вежбе из хемије 8, вежбе

Аутори: Ј.Адамов, Р.Ђурђевић, С. Каламковић

650-02-00378/2020-07 од 11.1.2021.

8. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 8, уџбеник

Аутори: Александра Паладин, др Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020.

9. Ликовна култура

Издавач:,,Бигз”

Назив уџбеника: Ликовна култура 8, уџбеник

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00453/2020-07 од 9.2. 2021.

10. Енглески језик

Издавач:,,Фреска“

Назив уџбеника: ,,Right on! 4“ , уџбеник

                              ,,Rihgt on! 4“, радна свеска 

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00266/2020-07 од 4. 12.2020.

11. Француски језик

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: “Et Toi? 4”, уџбеник

Назив уџбеника: “Et Toi? 4”, радна свеска
Аутори: : Mari Žoze Lopez, Žan Tjeri le Bunjek

650-02-00245/2020-07 од 28.12.2020.

12. Информатика и рачунарство

Издавач: „Клетт“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство 8, уџбеник

Аутор: Светлана Мандић

650-02-00259/2020-07 од 9. 12. 2020. 

13. Техника и тенологија

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Техника и технологија 8, уџбеник

Аутори. Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић

650-02-00288/2021-07, од 21. 1. 2022.

повезане вести

„Ђачка реч”

„Ђачка реч”

Позивамо вас да прелистате ново издање школског часописа „Ђачка реч”, које је смо припремили поводом Дана школе. На припреми овог броја радили су чланови новинарске секције, ученици: Лола Ерак VII1, Уна Ђорђевић VII2, Христина Милутиновић V3, Дуња Тешић VII1, Софија...

ДАН ШКОЛЕ

ДАН ШКОЛЕ

Овај дан је посебан дан у години за све нас, јер нас подсећа на заједничке тренутке, напоре и успехе које смо постигли као једна велика школска породица. Школа је много више од зграде у којој учимо. То је место где се рађају пријатељства, где се стичу прва знања и где...