СПИСАК УЏБЕНИКА ШКОЛСКА 2022/23.

August 30, 2022

СПИСАК УЏБЕНИКА  ЗА ШК. 2022/23.ГОД.    

                                        ОШ ,,СКАДАРЛИЈА”

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У  1.  РАЗРЕДУ  ШК. 2022/2023. Г.

 1. Српски језик

Издавач:,,Клет”

Назив уџбеника:,,Игра словима“,БукварМаша и Раша

Аутор: Зоран Б. Гаврић, МирјанаКовачевић

Назив уџбеника:,,Различак”, Читанка Маша и Раша

Аутор: Радмила Жежељ Ралић

650-02-00126/2018-07 од 25.4.2018.

 1. Математика

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника:,,Математика 1“, уџбеникиз четири дела       

Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

 1. Свет око нас

Издавач: ,,Нови Логос“

Назив уџбеника: ,,Свет око нас 1“, уџбеник

             ,,Свет око нас 1“, радна свеска

Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

 1. Музичка култура

Издавач:,,Фреска“       

Назив уџбеника:Музичка култура 1,,Чаробни свет музике“, уџбеник

Аутор : Др Гордана Илић

650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.

5.Ликовцна култура       

Издавач: „Фреска“

Назив уџбеника: Ликовна култура 4

Име аутора: Јован Глигоријевић

650-02-00274/1/2020-07 од 31. 12. 2020.

 1. 6. Енглески језик

Издавач: ,,The English Book“

Назив уџбеника:,,Happyhouse“, уџбеник за 1. разред

Аутори: StellaMaidment, LorenaRoberts

650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

 1. Дигитални свет

Издавач: „Креативни центар“

Назив уџбеника: Дигитални свет 1

Име аутора: Невена Перић и Наташа Николић Гајић

962-3/2020  од 18. 8. 2020.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 2. РАЗРЕДУ ШК.2022 / 2023. Г.

 1. Српски језик

Издавач“Клет”

Назив уџбеника: “Зов речи”, Читанка

                              “Радна свеска” уз Читанку

                              “О језику”, граматика

                        “Абецедар”,уџбеник за учење латинице

Аутор: Радмила Жежељ

650-02-00138/2019-07, од 21. 5. 2019.

 1. Математика

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Математика 2, уџбеник из четири дела

Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић

650-02-0154/2019-07, од 21. 05. 2019.

 1. Свет око нас

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Свет око нас 2, уџбеник

                              Свет око нас 2, радна свеска

Аутори: Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић

650-02-01152/2019-07, од 09. 05. 2019.

 1. Музичка култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: Чаробни свет музике, уџбеник

Аутор: Гордана Илић

650-02-00144/2019-07, од 21. 5. 2019.

 1. Ликовна култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: Ликовна култура, уџбеник и кутија са материјалима

Аутор: Јован Глигријевић

650-02-00153/2019-07, од 11. 4. 2019.

 1. Енглески језик

Издавач: “The English Book”

Назив уџбеника: “Happyhouse 1”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00014/2019-07, од  4. 4. 2019.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У  3.  РАЗРЕДУ  ШК. 2022/2023. Г.

 1. Српски језик

Издавач:”Клет”

Назив уџбеника:“Искрицеречи”,Читанка

 “Нашјезик и култураизражавања”, Српскијезик

Аутор: Радмила Жежељ

650-02-00550/2019-07, од  20.1.2020.

 1. Математика

Издавач: “НовиЛогос”

Називуџбеника: Математика3, уџбеникизчетиридела 

Аутори: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

650-02-00619/2019-07, од 28. 1. 2020.

 1. Природа и друштво

Издавач: “НовиЛогос”

Називуџбеника: Природа и друштво 3, уџбеник

            Природа и друштво 3, раднасвеска

Аутори:Андријана Шикл Ерски,Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07, од 11. 2. 2020.

 1. Музичка култура

Издавач: “Фреска”      

Назив уџбеника: “Чаробни свет музике”, уџбеник

Аутор : Др Гордана Илић

 650-02-00598/2019-07, од 11. 2. 2020.

 1. Ликовна култура

Издавач: “Фреска” 

Назив уџбеника:Ликовна култура, уџбеник

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07, од 17. 1. 2020.

 1. Енглески језик

Издавач: “The English Book”

Назив уџбеника: “Happystreet 1”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00502/2019-07, од 4. 2. 2020.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 4. РАЗРЕДУ ШК.2022 / 2023. Г.

 1. Српски језик

Издавач,,Клет“

Назив уџбеника: ,,Река речи”, Читанка

Назив уџбеника: ,,Наш језик и култура изражавања“

Аутор: Радмила Жежељ 

650-02-00261/2020-07 од 16.12.2020.

 1. Математика

Издавач:,,Нови Логос“

Назив уџбеника: Математика 4, (4 дела), уџбеник

Аутори: Сенка Тахировић Лаковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.

 1. Природа и друштво

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: Природа и друштво 4, 1. и 2. део, са Тематским атласом, уџбеник

Аутори: Зоран Б. Гаврић, Данијела Т. Павловић

650-02-00253/2020-07 од 19.1.2021.

 1. Музичка култура

Издавач: ,,Фреска“

Назив уџбеника: ,,Чаробни свет музике“, уџбеник

Аутор: др Гордана Илић

650-02-00274/2020-07 од 13.11.2020

 1. Ликовцна култура

Издавач: „Фреска“

Назив уџбеника: Ликовна култура 4

Име аутора: Јован Глигоријевић

650-02-00274/1/2020-07 од 31. 12. 2020.

 1. Енглески језик

Издавач:,,The English Book“”

Назив уџбеника: “Happystreet 2”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts    

650-02-00337/2020-07 од 5.1.2021.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 5. РАЗРЕДУ ШК. 2022 / 23. ГОД.

 1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: ,,Чаролија стварања” , Читанка

Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

Назив уџбеника:,,Језичко благо”, Граматика српског језика

,,У потрази за језичким и књижевним благом” , Радна свеска

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

650-02-00165/2018-07 од 27.4.2018

 1. Математика

Издавач:  „Креативни центар“       

Назив уџбеника : ,,Математика“ , уџбеник

                   ,,Збирка задатака“

Аутори: М.Стојисављевић Радовановић, Љ.Вуковић, Ј.Ранчић

650-02-00080/2018-07 од 27.4.2018

 1. Историја

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника:  ,,Историја 5“, Уџбеник

Аутори: Д. Лопаднић, И. Петровић

650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

 1. Географија

Издавач:,,Нови Логос”

Назив уџбеника: ,,Географија 5“, Уџбеник   

Аутори: М.Јоксимовић

650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

 1. Биологија

Издавач: „Клетт“      

Назив уџбеника: Биологија 5

Име аутора: Горан Милићев, Ена Хорват

650-02-00168/2018-07 од 27. 4. 2018.

 1. Музичка култура

Издавача: „Нови Логос“      

Назив уџбеника: ,,Музичка култура 5“, уџбеник

Аутори: Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан

650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

 1. Ликовна култура

Издавач: “Бигз”

Назив уџбеника: ,,Ликовна култура 5“, Уџбеник

Аутори:  М.Павловић

650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.

 1. Информатика и рачунарство

Издавач: ,,Бигз“                  

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник

Аутори: М.Петровић, Ј. Пријовић, З. Прокопић

650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.

 1. Енглески језик

Издавач: ,,Фреска“                                             

Назив уџбеника: Righton! 1″, уџбеник

                        Righton! 1″,радна свескa

Аутор: JennyDooley

650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

 1. Францускијезик

Издавач: ,,Klett“

Називуџбеника: ,,Club@Dos“, Уџбеник

                               ,,Club@Dos“,Раднасвеска

Аутори: ОрелиКомбриа, КатјаКопола

650-02-00029/2018-07 од 27.4.2018.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 6. РАЗРЕДУ ШК. 2022 / 23. ГОД.

                                                  ОШ ” СКАДАРЛИЈА”

 1. Српскијезик и књижевност

Издавач: ,,НовиЛогос”

Називуџбеника: “Чаролијастварања”,Читанка         

” Употразизајезичким и књижевнимблагом”, раднасвеска

Аутори: Наташа Станковић Шошо, БошкоСувајџић.

“Језичкоблаго”Граматикасрпскогјезика

Аутори: СветланаСлијепчевићБјеливук, Наташа Станковић Шошо, БошкоСувајџић.

650-02-00100/2019-07, од 21. 5.  2019.

 1. Францускијезик

Издавач: “Клет”

Називуџбеника: “Club@dos2”, уџбеник и раднасвеска     
Аутори: :AurélieCombriat, Philippe Liria, Olivier Jurczyk

650-02-00121/2019-07, од 20. 5. 2019.

 1. Енглескијезик

Издавач: “Фреска”       

Називуџбеника: “Right On!2”, уџбеник и раднасвеска

Аутор: Jenny Doolеy

650-02-00025/2019-07, од 27.3.2019.

 1. Биологија

Издавач: “ДатаСтатус”

Називуџбеника:  Биологија 6, уџбеник

Аутори: ВеснаМиљуш, дрНемањаРајчевић, ГорданаКовачевић.

650-02-00091/2019-07,од 10.5.2019

 1. Географија

Издавач: “НовиЛогос”

Називуџбеника: Географија 6, уџбеник

Аутори: СнежанаВујадиновић, РајкоГолић, ДејанШабић

650-02-00116/2019-07,od 9.5.2019.

 1. Историја

Издавач: ” НовиЛогос”

Називуџбеника:  Историја 6, уџбеник

Аутори: ДушкоЛопандић, ИванаПетровић

650-02-00110/2019-07, од 20. 5. 2019. 

 1. Математика

Издавач:  „Математископ“                     

Назив уџбеника : Математика, уџбеник

Аутор: Владимир Стојановић

                              Математика, збирка задатакаАутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић                                                                                                                                        

 650-02-00039/2019-07, од 21. 5. 2019.

 1. Информатика и рачунарство

Издавач: „Бигз школство“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник

Аутори: Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић

650-02-00065/2019-07, од 21. 5. 2019.

 1. Физика

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника:  Физика 6, уџбеник                                      

                               Физика 6, Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Аутор: Марина Радојевић               

 650-02-00104/2019-07,  од 20. 5. 2019.

 1. Техника и технологија

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Техника и технологија 6, уџбеник

Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић        

650-02-00080/2019-07, од 20. 5.2019.

 1. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 6, уџбеник

Аутори: Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан

650-02-00115/2019-07, од 9. 5. 2019.

 1. Ликовна култура

Издавач: “Едука”

Назив уџбеника: Ликовна култура 6, уџбеник

Аутори: Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

650-02-00441/2018-07, од 11. 4. 2019.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 7. РАЗРЕДУ ШК. 2022 / 23. ГОД.

 1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: “Чаролија стварања” – Читанка за српски језик и књижевност

                              “Језичко благо” – Граматика српског језика

“У потрази за језичким и књижевним благом” – Радна свеска

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

650-02-00591/2019-07, од 28. 1. 2020.

 1. Француски језик

Издавач: “Klett”

Назив уџбеника: Ettoi 3″, уџбеник и радна свеска

Аутори: Мари ЖозеЛопез, Жан Тјернле Буњек

650-02-00494/2019-07од 28.1.2020.

 1. Енглески језик

Издавач: “Фреска”                                              

Назив уџбеника: Righton! 3″, уџбеник и радна свескa

Аутор: JennyDooley

650-02-00516/2019-07 од 5.2.2020.

 1. Биологија

Издавач: “Бигз школство”

Назиб уџбеника: Билогија 7, уџбеник

Аутор: мр  Дејана Бошковића

650-02-00514/2019-07, од 5. 2. 2020.

 1. Географија

Издавач: “Дата Статус”

Назив уџбеника: Географија 7, уџбеник      

Аутори: Јасна Миланковић Јованов, Дејан Ђурђевић

650-02-00581/2019-07, од 25. 2. 2020. године.

 1. Историја

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника:  Историја 7, уџбеник

Аутори: Чедомир Антић, Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07, од 25. 2. 2020.

 1. Математика

Издавач:  „Математископ“ 

Назив уџбеника : Математика , уџбеник

Аутор: Владимир Стојановић     

Математика, збирка задатака Аутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић                                                                                                                                           

650-02-00493/2019-07, од 20. 1. 2020.

 1. Информатика и рачунарство

Издавач: „Клетт“                

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство 8, уџбеник

Аутори: Светлана Мандић

650-02-00259/2020-07 од 9. 12. 2020.

 1. Физика

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Физика 7, уџбеник

                              Физика 7, Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07,  од 4. 2. 2020.

 1. Хемија

Издавач: “Герундијум”     

Назив уџбеника: Хемија 7, уџбеник     

                              Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

Аутори: Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07,од 27.1.2020.

 1. Техника и тенологија

Издавач: “Клет”

Називуџбеника:Техника и технологија 7, уџбеник

Аутори. НенадСтаменковић, АлексаВучићевић

650-02-00572/2019-07, од 4.2.2020.

 1. Музичка култура

Издавача: „НовиЛогос“       

Називуџбеника: Музичка култура 7, уџбеник

Аутори: Александра Паладин,Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07, од 27. 1. 2020.

 1. Ликовна култура

Издавач: “Едука”

Назив уџбеника: Ликовна култура 7, уџбеник

Аутори:  Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

650-02-00483/2019-07, од 16. 1. 2020.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У 8. РАЗРЕДУ ШК. 2022 / 23. ГОД.

 1. Српски језик и књижевност

Издавач:,,Нови Логос“

Називуџбеника: „Чаролијастварања, Читанка

Аутори: Наташа Станковић-Шошо,  БошкоСувајџић

Називуџбеника: „ЈезичкоблагоГраматикасрпскогјезика

Аутори: СветланаСлијепчевићБјеливук, Наташа Станковић Шошо и БошкоСувајџић

Називуџбеника: „У потразизајезичким и књижевнимблагомРаднасвеска

Аутори:  Наташа Станковић Шошо, СветланаСлијепчевићБјелвук  иБошкоСувајџић

650-02-00260/2020-07 од 16. 12.2020. године.                          

 1. Математика

Издавач:  „Круг“                                                                

Назив уџбеника : Математика 8, уџбеник

Аутор: Срђан Огњановић

Назив уџбеника: Математика 8, збирка задатака

Аутор: Живорад Ивановић, Срђан Огњановић

650-02-00350/2020-07 од 22.1.2021.

 1. Историја

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника:  Историја 8, уџбеник

Аутори: Ратомир Миликић, Ивана Петровић

650-02-00309/2020-07 од 1. 3. 2021.

 1. Географија

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: Географија 8, уџбеник

Аутори: Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07 од 4. 12. 2020..

 1. Биологија

Издавач: ,,Едука”

Назив уџбеника:  Биологија 8, уџбеник

Аутори: Душица Комановић, Весна Милетић

650-02-00366/2020-07 од 5.1.2021.

 1. Физика

Издавач: ,,Клет“

Назив уџбеника:  Физика 8, уџбеник

Назив уџбеника: Збирка задатакаса лабораторијским вежбама                   

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

 1. Хемија

Издавач: ,,Герундијум“

Назив уџбеника: Хемија 8, уџбеник

Лабораторијске вежбе из хемије 8, вежбе

Аутори: Ј.Адамов, Р.Ђурђевић, С. Каламковић

650-02-00378/2020-07 од 11.1.2021.

 1. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 8, уџбеник

Аутори: Александра Паладин, др Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020.

 1. Ликовна култура

Издавач:,,Бигз”

Назив уџбеника: Ликовна култура 8, уџбеник

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00453/2020-07 од 9.2. 2021.

 1. Енглески језик

Издавач:,,Фреска“        

Назив уџбеника: ,,Right on! 4“ , уџбеник

                              ,,Rihgt on! 4“, радна свеска

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00266/2020-07 од 4. 12.2020.

 1. Француски језик

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: EtToi? 4″, уџбеник

Назив уџбеника: EtToi? 4″, радна свеска
Аутори: : MariŽozeLopez, ŽanTjerileBunjek

650-02-00245/2020-07 од 28.12.2020.

 1. Информатика и рачунарство

Издавач: „Клетт“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство 8, уџбеник

Аутор: Светлана Мандић

650-02-00259/2020-07 од 9. 12. 2020.

повезане вести

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „Мала књига о великим стварима“

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „Мала књига о великим стварима“

У уторак, 4. јуна 2024. године, угостили смо у нашој школској библиотеци ауторку књиге „Мала књига о великим стварима“ Марију Манојловић. И управо је тако и текао наш разговор, говорили смо о великим и важним стварима подстакнути наизглед овом малом књигом. Причу...

Литерарни конкурс „Мој љубимац”

Литерарни конкурс „Мој љубимац”

Осми по реду фото и литерарни конкурс за децу и младе под називом „Мој љубимац”, у организацији Дечјег културног центра Београд одржан је у оквиру манифестације ,,Београдски дани породице”. Према речима организатора, на конкурс је стигло око 170 фотографија и 300...

Матеа Кнежевић је државна првакиња у пливању

Матеа Кнежевић је државна првакиња у пливању

Матеа Кнежевић, ученица 8/3 разреда, годинама вредно тренира пливање и ниже успехе. Сати и сати проведени у базену, велики уложени труд, напор, па и одрицање, нису спречили Матеу да ниже петице из свих предмета, да буде пример осталима и да наставници за њу имају само...