СПИСАК УЏБЕНИКА ШКОЛСКЕ 2021/22.

August 4, 2021

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. 

1. РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач: ,,Клет”
Назив уџбеника:,,Игра словима”, Буквар Маша и Раша
Аутор: Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић
Назив уџбеника: ,,Различак”, Читанка Маша и Раша
Аутор: Радмила Жежељ Ралић
650-02-00126/2018-07 од 25.4.2018.

2. Математика

Издавач: ,,Нови Логос”
Назив уџбеника:,, Математика 1“, уџбеник из четири дела
Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић
650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

3. Свет око нас

Издавач: ,,Нови Логос“
Назив уџбеника:
,,Свет око нас 1“, уџбеник
,,Свет око нас 1“, радна свеска
Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

4. Музичка култура

Издавач:,,Фреска“
Назив уџбеника: Музичка култура 1,,Чаробни свет музике“, уџбеник
Аутор : Др Гордана Илић
650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.

5. Грађанско васпитање

Издавач: ,,Креативни центар“
Назив уџбеника: ,,Грађанско васпитање 1“ , радна свеска
Аутор: Јелена Димитријевић
650-02-00177/2008-06 од 9.6.2008.

6. Енглески језик

Издавач: ,,The English Book“
Назив уџбеника: ,,Happy house“, уџбеник за 1. разред
Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts
650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

2. РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: “Зов речи”, Читанка
“Радна свеска” уз Читанку
“О језику”, граматика
“Абецедар”, уџбеник за учење латинице
Аутор: Радмила Жежељ
650-02-00138/2019-07, од 21. 5. 2019.

2. Математика

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: Математика 2, уџбеник из четири дела
Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић
650-02-0154/2019-07, од 21. 05. 2019.

3. Свет око нас

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: Свет око нас 2, уџбеник
Свет око нас 2, радна свеска
Аутори: Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
650-02-01152/2019-07, од 09. 05. 2019.

4. Музичка култура

Издавач: “Фреска”
Назив уџбеника: Чаробни свет музике, уџбеник
Аутор: Гордана Илић
650-02-00144/2019-07, од 21. 5. 2019.

5. Ликовна култура

Издавач: “Фреска”
Назив уџбеника: Ликовна култура, уџбеник и кутија са материјалима
Аутор: Јован Глигријевић
650-02-00153/2019-07, од 11. 4. 2019.

6. Грађанско васпитање

Издавач: “Креативни центар”
Назив уџбеника: Белешке са часа грађанског васпитања, радна свеска
Аутор: Јелена Димитријевић
1084-3/2019, од 22. 07. 2019.

6. Енглески језик

Издавач: “The English Book”
Назив уџбеника: “Happy house 2”, уџбеник и радна свеска
Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts
650-02-00014/2019-07, од 4. 4. 2019.

3.  РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач:”Клет”

Назив уџбеника:”Искрице речи”,Читанка “Наш језик и култура изражавања”, Српски језик

Аутор: Радмила Жежељ

650-02-00550/2019-07, од 20. 1. 2020.

2. Математика

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Математика3, уџбеник из четири дела

Аутори: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

650-02-00619/2019-07, од 28. 1. 2020.

3. Природа и друштво

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Природа и друштво 3, уџбеник Природа и друштво 3, радна свеска

Аутори:Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07, од 11. 2. 2020.

4. Музичка култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: “Чаробни свет музике”, уџбеник

Аутор : Др Гордана Илић

650-02-00598/2019-07, од 11. 2. 2020.

5. Ликовна култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: Ликовна култура, уџбеник

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07, од 17. 1. 2020.

6. Енглески језик

Издавач: “The English Book”

Назив уџбеника: “Happystreet 1”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00502/2019-07, од 4. 2. 2020.

4. РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач: ,,Клет“

Назив уџбеника: ,,Река речи”, Читанка

Назив уџбеника: ,,Наш језик и култура изражавања“

Аутор: Радмила Жежељ

650-02-00261/2020-07 од 16.12.2020.

2. Математика

Издавач: ,,Нови Логос“

Назив уџбеника: Математика 4, (4 дела), уџбеник

Аутори: Сенка Тахировић Лаковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.

3. Природа и друштво

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: Природа и друштво 4, 1. и 2. део, са Тематским атласом, уџбеник

Аутори: Зоран Б. Гаврић, Данијела Т. Павловић

650-02-00253/2020-07 од 19.1.2021.

4. Музичка култура

Издавач: ,,Фреска“

Назив уџбеника: ,,Чаробни свет музике“, уџбеник

Аутор: др Гордана Илић

650-02-00274/2020-07 од 13.11.2020

5. Енглески језик

Издавач:,,The English Book”

Назив уџбеника: “Happystreet 2”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00337/2020-07 од 5.1.2021.

5. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Чаролија стварања” , Читанка
Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Назив уџбеника:,,Језичко благо”, Граматика српског језика
,,У потрази за језичким и књижевним благом” , Радна свеска
Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.
650-02-00165/2018-07 од 27.4.2018

2. Математика

Издавач: „Креативни центар“
Назив уџбеника : ,,Математика“ , уџбеник, ,,Збирка задатака“
Аутори: М.Стојисављевић Радовановић, Љ.Вуковић, Ј.Ранчић
650-02-00080/2018-07 од 27.4.2018

3. Историја

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Историја 5“, Уџбеник
Аутори: Д. Лопаднић, И. Петровић
650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

4. Географија

Издавач:,,Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Географија 5“, Уџбеник
Аутори: М.Јоксимовић
650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

5. Биологија

Издавач:,,Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Билогија 5“, уџбеник 1. и 2. део
Аутор: Г. Субаков Симић, М. Дрндарски
650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

6. Музичка култура

Издавача: „Нови Логос“
Назив уџбеника: ,,Музичка култура 5“, уџбеник
Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан
650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

7. Ликовна култура

Издавач: “Бигз”
Назив уџбеника: ,,Ликовна култура 5“, Уџбеник
Аутори: М.Павловић
650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: ,,Бигз“
Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник
Аутори: М.Петровић, Ј. Пријовић, З. Прокопић
650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.

9. Енглески језик

Издавач: ,,Фреска“
Назив уџбеника: “Right on! 1”, уџбеник
“Right on! 1”, радна свескa
Аутор: Jenny Dooley
650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

10. Француски језик

Издавач: ,,Klett“
Назив уџбеника: ,,Club@Dos”, Уџбеник
,,Club@Dos”, Радна свеска
Аутори: Орели Комбриа, Катја Копола
650-02-00029/2018-07 од 27.4.2018.

6. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”
Назив уџбеника: “Чаролија стварања”,Читанка
” У потрази за језичким и књижевним благом”, радна свеска
Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.
“Језичко благо”, Граматика српског језика
Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.
650-02-00100/2019-07, од 21. 5. 2019.

2. Француски језик

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: “Club@dos2”, уџбеник и радна свеска
Аутори: : Aurélie Combriat, Philippe Liria, Olivier Jurczyk
650-02-00121/2019-07, од 20. 5. 2019.


3. Енглески језик

Издавач: “Фреска”
Назив уџбеника: “Right On!2”, уџбеник и радна свеска
Аутор: Jenny Doolеy
650-02-00025/2019-07, од 27. 3. 2019.


4. Биологија

Издавач: “Дата Статус”
Назив уџбеника: Биологија 6, уџбеник
Аутори: Весна Миљуш, др Немања Рајчевић, Гордана Ковачевић.
650-02-00091/2019-07, од 10. 5. 2019

5. Географија

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: Географија 6, уџбеник
Аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић
650-02-00116/2019-07, od 9. 5. 2019.

6. Историја

Издавач: ” Нови Логос”
Назив уџбеника: Историја 6, уџбеник
Аутори: Душко Лопандић, Ивана Петровић
650-02-00110/2019-07, од 20. 5. 2019.

7. Математика

Издавач: „Математископ“
Назив уџбеника : Математика, уџбеник
Аутор: Владимир Стојановић
Математика, збирка задатака Аутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић
650-02-00039/2019-07, од 21. 5. 2019.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: „Бигз школство“
Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник
Аутори: Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
650-02-00065/2019-07, од 21. 5. 2019.

9. Физика

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: Физика 6, уџбеник
Физика 6, Збирка задатака са лабораторијским вежбама
Аутор: Марина Радојевић
650-02-00104/2019-07, од 20. 5. 2019.

10. Техника и технологија

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: Техника и технологија 6, уџбеник
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
650-02-00080/2019-07, од 20. 5. 2019.

11. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“
Назив уџбеника: Музичка култура 6, уџбеник
Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан
650-02-00115/2019-07, од 9. 5. 2019.


12. Ликовна култура

Издавач: “Едука”
Назив уџбеника: Ликовна култура 6, уџбеник
Аутори: Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић
650-02-00441/2018-07, од 11. 4. 2019.

7. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: “Чаролија стварања” – Читанка за српски језик и књижевност, “Језичко благо” – Граматика српског језика, “У потрази за језичким и књижевним благом” – Радна свеска

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

650-02-00591/2019-07, од 28. 1. 2020.

2. Француски језик

Издавач: “Klett” Назив уџбеника: “Et toi 3”, уџбеник и радна свеска

Аутори: Мари ЖозеЛопез, Жан Тјернле Буњек

650-02-00494/2019-07 од 28. 1. 2020.

3. Енглески језик

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: “Right on! 3”, уџбеник и радна свескa

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00516/2019-07 од 5. 2. 2020.

4. Биологија

Издавач: “Бигз школство”

Назиб уџбеника: Билогија 7, уџбеник

Аутор: мр Дејана Бошковића

650-02-00514/2019-07, од 5. 2. 2020.

5. Географија

Издавач: “Дата Статус”

Назив уџбеника: Географија 7, уџбеник

Аутори: Јасна Миланковић Јованов, Дејан Ђурђевић

650-02-00581/2019-07, од 25. 2. 2020. године.

6. Историја

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Историја 7, уџбеник

Аутори: Чедомир Антић, Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07, од 25. 2. 2020.

7. Математика

Издавач: „Математископ“

Назив уџбеника : Математика , уџбеник

Аутор: Владимир Стојановић

Математика, збирка задатака

Аутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић

650-02-00493/2019-07, од 20. 1. 2020.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: „Едука“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник

Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

650-02-00521/2019-07, од 27.2.2020.

9. Физика

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Физика 7, уџбеник

Назив уџбеника: Физика 7, Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07, од 4. 2. 2020.

10. Хемија

Издавач: “Герундијум”

Назив уџбеника: Хемија 7, уџбеник

Назив уџбеника: Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

Аутори: Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07, од 27.1.2020.

11. Техника и тенологија

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника:Техника и технологија 7, уџбеник

Аутори. НенадСтаменковић, АлексаВучићевић

650-02-00572/2019-07, од 4. 2. 2020.

12. Музичка култура

Издавача: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 7, уџбеник

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07, од 27. 1. 2020.

13. Ликовна култура

Издавач: “Едука”

Назив уџбеника: Ликовна култура 7, уџбеник

Аутори: Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

650-02-00483/2019-07, од 16. 1.2020.

8. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: ,,Уметност речи”,Читанка Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

650-02-00574/2010-06,од 21.9.2010.

Назив уџбеника: ,,Дар речи”, Граматика српског језика

Назив уџбеника: ,,Радна свеска за српски језик”, радна свеска

Аутори: С.Савовић, Ј.Срдић, Д. Ћећез Иљукић

650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

2. Математика

Издавач: „Математископ“

Назив уџбеника : Математика 8, уџбеник

Аутор: Владимир Стојановић

Назив уџбеника: Математика 8, збирка задатака

Аутор: Владимир Стојановић, Милијана Ковачевић, Никола Вигњевић

650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.

3. Историја

Издавач: ,,Дата статус”

Назив уџбеника: Историја 8, уџбеник

Аутори: Драгана Хаџић, Марко Станојевоћ

650-02-00210/2020-07 од 19. 1. 2021.

4. Географија

Издавач: ,,Дата статус”

Назив уџбеника: Географија 8, уџбеник

Аутори: др Јелена Миланковић Јованов, Дејана Ђурђевић

650-02-00181/2020-07 од 22.1.2021.

5. Биологија

Издавач: ,,Едука”

Назив уџбеника: Биологија 8, уџбеник

Аутори: Душица Комановић, Весна Милетић

650-02-00366/2020-07 од 5.1.2021.

6. Физика

Издавач: ,,Клет“

Назив уџбеника: Физика 8, уџбеник

Назив уџбеника: Збирка задатакаса лабораторијским вежбама

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

7. Хемија

Издавач: ,,Герундијум“

Назив уџбеника: Хемија 8, уџбеник Лабораторијске вежбе из хемије 8, вежбе

Аутори: Ј.Адамов, С. Велимировић, Г. Гајић, С. Каламковић

650-02-00378/2020-07 од 11.1.2021.

8. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 8, уџбеник

Аутори: Александра Паладин, др Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020.

9. Ликовна култура

Издавач:,,Бигз”

Назив уџбеника: Ликовна култура 8, уџбеник

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00453/2020-07 од 9.2. 2021.

10. Енглески језик

Издавач:,,Нови логос“

Назив уџбеника: ,,Right on! 4“ , уџбеник ,,Rihgt on! 4“, радна свеска

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00266/2020-07 од 4. 12.2020.

11. Француски језик

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: “Et Toi? 4”, уџбеник

Назив уџбеника: “Et Toi? 4”, радна свеска

Аутори: : Mari Žoze Lopez, Žan Tjeri le Bunjek

650-02-00245/2020-07 од 28.12.2020.

повезане вести

Нови литерарни успеси

Нови литерарни успеси

На традиционалном међународном литерарном и ликовном конкурсу „Најлепша мама на свету, моја мама”, у организацији Дечјег савеза града Врања, наша ученица Петра Пауновић Кудић из одељења 5/3 освојила је треће место. Песма носи назив „Моја мама”, а стихови ће се наћи у...

НАШИ ПРЕДШКОЛЦИ

НАШИ ПРЕДШКОЛЦИ

Игра је за дете стваралачка прерада стварности и чин замишљања искуства.  Игра је машта у акцији и форма истраживања. Дете има урођену мотивацију да учи и сазнаје.Деца као социјална бића, која се играју, живе и уче уз друге и са другима, воле да буду у заједници...

Анђелија Филиповић у антиратној драми „Баук”

Анђелија Филиповић у антиратној драми „Баук”

Анђелија Филиповић је наша млада глумица из одељења 5/4. Овога пута глумила је у антиратној драми „Баук” редитеља Горана Радовановића. Овај филм ће светску премијеру доживети 20. априла 2024. у оквиру такмичарског програма 46. Међународног филсмог фестивала у Москви....