СПИСАК УЏБЕНИКА ШКОЛСКЕ 2021/22.

August 4, 2021

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. 

1. РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач: ,,Клет”
Назив уџбеника:,,Игра словима”, Буквар Маша и Раша
Аутор: Зоран Б. Гаврић, Мирјана Ковачевић
Назив уџбеника: ,,Различак”, Читанка Маша и Раша
Аутор: Радмила Жежељ Ралић
650-02-00126/2018-07 од 25.4.2018.

2. Математика

Издавач: ,,Нови Логос”
Назив уџбеника:,, Математика 1“, уџбеник из четири дела
Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић
650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018.

3. Свет око нас

Издавач: ,,Нови Логос“
Назив уџбеника:
,,Свет око нас 1“, уџбеник
,,Свет око нас 1“, радна свеска
Аутори: Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018.

4. Музичка култура

Издавач:,,Фреска“
Назив уџбеника: Музичка култура 1,,Чаробни свет музике“, уџбеник
Аутор : Др Гордана Илић
650-02-00182/2018-07 од 27.4.2018.

5. Грађанско васпитање

Издавач: ,,Креативни центар“
Назив уџбеника: ,,Грађанско васпитање 1“ , радна свеска
Аутор: Јелена Димитријевић
650-02-00177/2008-06 од 9.6.2008.

6. Енглески језик

Издавач: ,,The English Book“
Назив уџбеника: ,,Happy house“, уџбеник за 1. разред
Аутори: Stella Maidment, Lorena Roberts
650-02-00044/2018-07 од 27.4.2018.

2. РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: “Зов речи”, Читанка
“Радна свеска” уз Читанку
“О језику”, граматика
“Абецедар”, уџбеник за учење латинице
Аутор: Радмила Жежељ
650-02-00138/2019-07, од 21. 5. 2019.

2. Математика

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: Математика 2, уџбеник из четири дела
Аутори: Ива Иванчевић, Сенка Тахировић
650-02-0154/2019-07, од 21. 05. 2019.

3. Свет око нас

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: Свет око нас 2, уџбеник
Свет око нас 2, радна свеска
Аутори: Љиљана Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић
650-02-01152/2019-07, од 09. 05. 2019.

4. Музичка култура

Издавач: “Фреска”
Назив уџбеника: Чаробни свет музике, уџбеник
Аутор: Гордана Илић
650-02-00144/2019-07, од 21. 5. 2019.

5. Ликовна култура

Издавач: “Фреска”
Назив уџбеника: Ликовна култура, уџбеник и кутија са материјалима
Аутор: Јован Глигријевић
650-02-00153/2019-07, од 11. 4. 2019.

6. Грађанско васпитање

Издавач: “Креативни центар”
Назив уџбеника: Белешке са часа грађанског васпитања, радна свеска
Аутор: Јелена Димитријевић
1084-3/2019, од 22. 07. 2019.

6. Енглески језик

Издавач: “The English Book”
Назив уџбеника: “Happy house 2”, уџбеник и радна свеска
Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts
650-02-00014/2019-07, од 4. 4. 2019.

3.  РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач:”Клет”

Назив уџбеника:”Искрице речи”,Читанка “Наш језик и култура изражавања”, Српски језик

Аутор: Радмила Жежељ

650-02-00550/2019-07, од 20. 1. 2020.

2. Математика

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Математика3, уџбеник из четири дела

Аутори: Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић

650-02-00619/2019-07, од 28. 1. 2020.

3. Природа и друштво

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Природа и друштво 3, уџбеник Природа и друштво 3, радна свеска

Аутори:Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак

650-02-00582/2019-07, од 11. 2. 2020.

4. Музичка култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: “Чаробни свет музике”, уџбеник

Аутор : Др Гордана Илић

650-02-00598/2019-07, од 11. 2. 2020.

5. Ликовна култура

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: Ликовна култура, уџбеник

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00615/2019-07, од 17. 1. 2020.

6. Енглески језик

Издавач: “The English Book”

Назив уџбеника: “Happystreet 1”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00502/2019-07, од 4. 2. 2020.

4. РАЗРЕД

1. Српски језик

Издавач: ,,Клет“

Назив уџбеника: ,,Река речи”, Читанка

Назив уџбеника: ,,Наш језик и култура изражавања“

Аутор: Радмила Жежељ

650-02-00261/2020-07 од 16.12.2020.

2. Математика

Издавач: ,,Нови Логос“

Назив уџбеника: Математика 4, (4 дела), уџбеник

Аутори: Сенка Тахировић Лаковић, Ива Иванчевић Илић

650-02-00281/2020-07 од 17.12.2020.

3. Природа и друштво

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: Природа и друштво 4, 1. и 2. део, са Тематским атласом, уџбеник

Аутори: Зоран Б. Гаврић, Данијела Т. Павловић

650-02-00253/2020-07 од 19.1.2021.

4. Музичка култура

Издавач: ,,Фреска“

Назив уџбеника: ,,Чаробни свет музике“, уџбеник

Аутор: др Гордана Илић

650-02-00274/2020-07 од 13.11.2020

5. Енглески језик

Издавач:,,The English Book”

Назив уџбеника: “Happystreet 2”, уџбеник и радна свеска

Аутор: Stella Maidment, Lorena Roberts

650-02-00337/2020-07 од 5.1.2021.

5. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Чаролија стварања” , Читанка
Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић
Назив уџбеника:,,Језичко благо”, Граматика српског језика
,,У потрази за језичким и књижевним благом” , Радна свеска
Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.
650-02-00165/2018-07 од 27.4.2018

2. Математика

Издавач: „Креативни центар“
Назив уџбеника : ,,Математика“ , уџбеник, ,,Збирка задатака“
Аутори: М.Стојисављевић Радовановић, Љ.Вуковић, Ј.Ранчић
650-02-00080/2018-07 од 27.4.2018

3. Историја

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Историја 5“, Уџбеник
Аутори: Д. Лопаднић, И. Петровић
650-02-00174/2018-07 од 24.4.2018.

4. Географија

Издавач:,,Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Географија 5“, Уџбеник
Аутори: М.Јоксимовић
650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018.

5. Биологија

Издавач:,,Нови Логос”
Назив уџбеника: ,,Билогија 5“, уџбеник 1. и 2. део
Аутор: Г. Субаков Симић, М. Дрндарски
650-02-00102/2018-07 од 27.4.2018.

6. Музичка култура

Издавача: „Нови Логос“
Назив уџбеника: ,,Музичка култура 5“, уџбеник
Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан
650-02-00123/2018-07 од 27.4.2018.

7. Ликовна култура

Издавач: “Бигз”
Назив уџбеника: ,,Ликовна култура 5“, Уџбеник
Аутори: М.Павловић
650-02-00129/2018-07 од 17.4.2018.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: ,,Бигз“
Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник
Аутори: М.Петровић, Ј. Пријовић, З. Прокопић
650-02-00172/2017-07 од 30.1.2018.

9. Енглески језик

Издавач: ,,Фреска“
Назив уџбеника: “Right on! 1”, уџбеник
“Right on! 1”, радна свескa
Аутор: Jenny Dooley
650-02-00062/2018-07 од 27.4.2018.

10. Француски језик

Издавач: ,,Klett“
Назив уџбеника: ,,Club@Dos”, Уџбеник
,,Club@Dos”, Радна свеска
Аутори: Орели Комбриа, Катја Копола
650-02-00029/2018-07 од 27.4.2018.

6. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”
Назив уџбеника: “Чаролија стварања”,Читанка
” У потрази за језичким и књижевним благом”, радна свеска
Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.
“Језичко благо”, Граматика српског језика
Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.
650-02-00100/2019-07, од 21. 5. 2019.

2. Француски језик

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: “Club@dos2”, уџбеник и радна свеска
Аутори: : Aurélie Combriat, Philippe Liria, Olivier Jurczyk
650-02-00121/2019-07, од 20. 5. 2019.


3. Енглески језик

Издавач: “Фреска”
Назив уџбеника: “Right On!2”, уџбеник и радна свеска
Аутор: Jenny Doolеy
650-02-00025/2019-07, од 27. 3. 2019.


4. Биологија

Издавач: “Дата Статус”
Назив уџбеника: Биологија 6, уџбеник
Аутори: Весна Миљуш, др Немања Рајчевић, Гордана Ковачевић.
650-02-00091/2019-07, од 10. 5. 2019

5. Географија

Издавач: “Нови Логос”
Назив уџбеника: Географија 6, уџбеник
Аутори: Снежана Вујадиновић, Рајко Голић, Дејан Шабић
650-02-00116/2019-07, od 9. 5. 2019.

6. Историја

Издавач: ” Нови Логос”
Назив уџбеника: Историја 6, уџбеник
Аутори: Душко Лопандић, Ивана Петровић
650-02-00110/2019-07, од 20. 5. 2019.

7. Математика

Издавач: „Математископ“
Назив уџбеника : Математика, уџбеник
Аутор: Владимир Стојановић
Математика, збирка задатака Аутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић
650-02-00039/2019-07, од 21. 5. 2019.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: „Бигз школство“
Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник
Аутори: Марина Петровић, Јелена Пријовић, Зорица Прокопић
650-02-00065/2019-07, од 21. 5. 2019.

9. Физика

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: Физика 6, уџбеник
Физика 6, Збирка задатака са лабораторијским вежбама
Аутор: Марина Радојевић
650-02-00104/2019-07, од 20. 5. 2019.

10. Техника и технологија

Издавач: “Клет”
Назив уџбеника: Техника и технологија 6, уџбеник
Аутори: Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић
650-02-00080/2019-07, од 20. 5. 2019.

11. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“
Назив уџбеника: Музичка култура 6, уџбеник
Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан
650-02-00115/2019-07, од 9. 5. 2019.


12. Ликовна култура

Издавач: “Едука”
Назив уџбеника: Ликовна култура 6, уџбеник
Аутори: Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић
650-02-00441/2018-07, од 11. 4. 2019.

7. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: “Чаролија стварања” – Читанка за српски језик и књижевност, “Језичко благо” – Граматика српског језика, “У потрази за језичким и књижевним благом” – Радна свеска

Аутори: Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић

650-02-00591/2019-07, од 28. 1. 2020.

2. Француски језик

Издавач: “Klett” Назив уџбеника: “Et toi 3”, уџбеник и радна свеска

Аутори: Мари ЖозеЛопез, Жан Тјернле Буњек

650-02-00494/2019-07 од 28. 1. 2020.

3. Енглески језик

Издавач: “Фреска”

Назив уџбеника: “Right on! 3”, уџбеник и радна свескa

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00516/2019-07 од 5. 2. 2020.

4. Биологија

Издавач: “Бигз школство”

Назиб уџбеника: Билогија 7, уџбеник

Аутор: мр Дејана Бошковића

650-02-00514/2019-07, од 5. 2. 2020.

5. Географија

Издавач: “Дата Статус”

Назив уџбеника: Географија 7, уџбеник

Аутори: Јасна Миланковић Јованов, Дејан Ђурђевић

650-02-00581/2019-07, од 25. 2. 2020. године.

6. Историја

Издавач: “Нови Логос”

Назив уџбеника: Историја 7, уџбеник

Аутори: Чедомир Антић, Мања Милиновић

650-02-00595/2019-07, од 25. 2. 2020.

7. Математика

Издавач: „Математископ“

Назив уџбеника : Математика , уџбеник

Аутор: Владимир Стојановић

Математика, збирка задатака

Аутори: Владимир Стојановић, Наташа Алимпић, Гордана Поповић, Никола Вигњевић

650-02-00493/2019-07, од 20. 1. 2020.

8. Информатика и рачунарство

Издавач: „Едука“

Назив уџбеника: Информатика и рачунарство, уџбеник

Аутори: Катарина Алексић, Катарина Вељковић, Милош Бајчетић, Дарко Крсмановић

650-02-00521/2019-07, од 27.2.2020.

9. Физика

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника: Физика 7, уџбеник

Назив уџбеника: Физика 7, Збирка задатака са лабораторијским вежбама

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07, од 4. 2. 2020.

10. Хемија

Издавач: “Герундијум”

Назив уџбеника: Хемија 7, уџбеник

Назив уџбеника: Лабораторијске вежбе са задацима из хемије

Аутори: Јасна Адамов, Наталија Макивић, Станислава Олић Нинковић

650-02-00555/2019-07, од 27.1.2020.

11. Техника и тенологија

Издавач: “Клет”

Назив уџбеника:Техника и технологија 7, уџбеник

Аутори. НенадСтаменковић, АлексаВучићевић

650-02-00572/2019-07, од 4. 2. 2020.

12. Музичка култура

Издавача: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 7, уџбеник

Аутори: Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан

650-02-00556/2019-07, од 27. 1. 2020.

13. Ликовна култура

Издавач: “Едука”

Назив уџбеника: Ликовна култура 7, уџбеник

Аутори: Драган Ђорђевић, Зоран Игњатовић

650-02-00483/2019-07, од 16. 1.2020.

8. РАЗРЕД

1. Српски језик и књижевност

Издавач: ,,Нови Логос”

Назив уџбеника: ,,Уметност речи”,Читанка Аутори: Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић.

650-02-00574/2010-06,од 21.9.2010.

Назив уџбеника: ,,Дар речи”, Граматика српског језика

Назив уџбеника: ,,Радна свеска за српски језик”, радна свеска

Аутори: С.Савовић, Ј.Срдић, Д. Ћећез Иљукић

650-02-00233/2020-07 од 16.12.2020.

2. Математика

Издавач: „Математископ“

Назив уџбеника : Математика 8, уџбеник

Аутор: Владимир Стојановић

Назив уџбеника: Математика 8, збирка задатака

Аутор: Владимир Стојановић, Милијана Ковачевић, Никола Вигњевић

650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.

3. Историја

Издавач: ,,Дата статус”

Назив уџбеника: Историја 8, уџбеник

Аутори: Драгана Хаџић, Марко Станојевоћ

650-02-00210/2020-07 од 19. 1. 2021.

4. Географија

Издавач: ,,Дата статус”

Назив уџбеника: Географија 8, уџбеник

Аутори: др Јелена Миланковић Јованов, Дејана Ђурђевић

650-02-00181/2020-07 од 22.1.2021.

5. Биологија

Издавач: ,,Едука”

Назив уџбеника: Биологија 8, уџбеник

Аутори: Душица Комановић, Весна Милетић

650-02-00366/2020-07 од 5.1.2021.

6. Физика

Издавач: ,,Клет“

Назив уџбеника: Физика 8, уџбеник

Назив уџбеника: Збирка задатакаса лабораторијским вежбама

Аутор: Марина Радојевић

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

7. Хемија

Издавач: ,,Герундијум“

Назив уџбеника: Хемија 8, уџбеник Лабораторијске вежбе из хемије 8, вежбе

Аутори: Ј.Адамов, С. Велимировић, Г. Гајић, С. Каламковић

650-02-00378/2020-07 од 11.1.2021.

8. Музичка култура

Издавач: „Нови Логос“

Назив уџбеника: Музичка култура 8, уџбеник

Аутори: Александра Паладин, др Драгана Михајловић Бокан

650-02-00307/2020-07 од 23.12.2020.

9. Ликовна култура

Издавач:,,Бигз”

Назив уџбеника: Ликовна култура 8, уџбеник

Аутор: Јован Глигоријевић

650-02-00453/2020-07 од 9.2. 2021.

10. Енглески језик

Издавач:,,Нови логос“

Назив уџбеника: ,,Right on! 4“ , уџбеник ,,Rihgt on! 4“, радна свеска

Аутор: Jenny Dooley

650-02-00266/2020-07 од 4. 12.2020.

11. Француски језик

Издавач: ,,Клет”

Назив уџбеника: “Et Toi? 4”, уџбеник

Назив уџбеника: “Et Toi? 4”, радна свеска

Аутори: : Mari Žoze Lopez, Žan Tjeri le Bunjek

650-02-00245/2020-07 од 28.12.2020.

повезане вести

ПОСЕТА МУЗЕЈУ АУТОМОБИЛА

ПОСЕТА МУЗЕЈУ АУТОМОБИЛА

Данашња посета Музеју аутомобила се чинила као незаборавно путовање кроз време. Одвезли смо се у далеку прошлост како бисмо што више сазнали о историји аутомобила. Имали смо прилике да видимо како је изгледао први аутомобил икада направљен, прву формулу бивше...

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕЦЕ

Широм света се данас прославља  Дан деце, како би се указало на значај дечјих права и скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци као и актуелне проблеме са којима се деца суочавају. Ученици трећег разреда су Међународни дан деце обележили слушањем...

Ниси сам и ниси сама, растеш са нама

Ниси сам и ниси сама, растеш са нама

Поводном обележавања Дана школе наши ученици су учествовали у радионици „Ниси сам и ниси сама, растеш са нама”. Свако одељење је направило свој пакат који краси зидове наше школе. Ученици су били веома...