Уџбеници

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШК. 2023/24. ГОД.

Министарство  просвете  планира да, у складу са Одлуком  Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства  из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе...

БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШК. 2023/24. ГОД.

Министарство  просвете  планира да, у складу са Одлуком  Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства  из уџбеничких комплета (у даљем тексту: уџбеници) које су школе...

СПИСАК УЏБЕНИКА ШКОЛСКЕ 2021/22.

СПИСАК УЏБЕНИКА ШКОЛСКЕ 2021/22.

СПИСАК УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.  1. РАЗРЕД 1. Српски језикИздавач: ,,Клет"Назив уџбеника:,,Игра словима", Буквар Маша и РашаАутор: Зоран Б. Гаврић, Мирјана КовачевићНазив уџбеника: ,,Различак", Читанка Маша и РашаАутор: Радмила Жежељ...